Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ)

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Основната му задача е да подпомага микро-, малки и средни предприятия, като улеснява достъпа им до финансиране. ЕИФ проектира и разработва рисков капитал и капитал за осигуряване на растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към този пазарен сегмент. В тази си роля ЕИФ спомага за постигането на целите на ЕС за подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойната дейност, предприемачеството, растежа и заетостта.

Location
Люксембург (Люксембург)