Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Европейски парламент

Заедно със Съвета на ЕС Европейският парламент е основният орган, който взема решения в Съюза. Той се избира пряко от избирателите в ЕС на всеки 5 години. Последните избори бяха през май 2014 г. В Европейския парламент работят общо около 8 000 длъжностни лица и други служители. Те са от всички държави от ЕС и са назначени на работа в трите града, в които има офиси на Европейския парламент (Люксембург, Страсбург и Брюксел), както и в информационните бюра в държавите членки.

Европейският парламент набира длъжностни лица и срочно и договорно нает персонал чрез конкурси на общо основание, организирани от Европейската служба за подбор на персонал. Освен това членовете на Европейския парламент назначават свои акредитирани парламентарни сътрудници. За запълване на временна потребност от подпомагащ персонал могат да бъдат назначени временни служители чрез агенции за временна заетост. И накрая, командированите национални експерти се назначават чрез постоянното представителство на съответната държава членка към Европейския съюз. Европейският парламент предлага и възможности за стажове през цялата година.

Location
Брюксел (Белгия)
Люксембург (Люксембург)
Страсбург (Франция)