Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Европейска агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX)

Frontex — Европейската агенция за гранична и брегова охрана — подпомага, координира и развива управлението на европейските граници в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и концепцията за интегрирано управление на границите.

Location
Варшава (Полша)