Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Съвместно предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“

Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ е публично-частно партньорство между Европейския съюз и Асоциацията EDCTP, която обединява няколко европейски и африкански държави. Предприятието е приемник на програмите „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“ (EDCTP). Това партньорство съществува с цел ускоряване на клиничното разработване на нови или усъвършенствани здравни технологии за идентифициране, лечение и превенция на свързани с бедността и пренебрегвани инфекциозни заболявания, включително (повторно) възникващи инфекциозни заболявания. Съвместно предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ финансира също дейности за изграждане на научноизследователски капацитет в Африка, подпомагане на професионалното развитие на изследователите и укрепване на националните системи за научни изследвания в областта на здравеопазването.

То е определено да съществува до края на 2031 г. и разполага с бюджет от 1,6 милиарда евро.

Location
Брюксел (Белгия)