Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Съвместно предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“

Съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ насърчава технологичното лидерство на Европа в бъдещите интелигентни мрежи и услуги чрез укрепване на настоящите предимства от гледна точка на промишлеността и чрез разширяване на обхвата от 5G свързаност към по-широката стратегическа верига за създаване на стойност, включително предоставянето на услуги, основани на облачни технологии, както и компоненти и устройства. За да постигне това, агенцията се основава на два стълба: укрепване на технологичния суверенитет на Европа в областта на 6G чрез изпълнение на съответната програма за научни изследвания и иновации, водеща до концепция и стандартизация около 2025 г.; и насърчаване на внедряването на 5G в Европа с оглед на развитието на водещи цифрови пазари и създаването на условия за цифровия и екологичния преход на икономиката и обществото.

Location
Брюксел (Белгия)