Премини към основното съдържание

Приключили процедури за подбор

На тази страница ще намерите информация за приключили процедури за подбор, публикувани от април 2016 г. нататък

За информация преди тази дата посетете страницата за процедури за подбор, публикувани преди април 2016 г. 

Длъжност Референтен номер
Ядрени инспектори EPSO/AST/149/21
Писмени преводачи с ирландски език COM/TA/AD/03/20
Администратори в областта на международното сътрудничество и управлението на помощи за държави извън ЕС EPSO/AD/380/19 - AD9
Администратори в областта на международното сътрудничество и управлението на помощи за държави извън ЕС EPSO/AD/380/19 - AD7
Асистенти — ИТ инфраструктура и облак COM/TA/AST/02/20 - 6
Администратори — ИТ инфраструктура и облак COM/TA/AD/01/20 - 6
Администратори — Сигурност в областта на ИКТ COM/TA/AD/01/20 - 5
Асистенти — Сигурност в областта на ИКТ COM/TA/AST/02/20 - 5
Администратори — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления COM/TA/AD/01/20 - 4
Асистенти — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления COM/TA/AST/02/20 - 4
Асистенти — Анализ на данни и наука за данните COM/TA/AST/02/20 - 3
Администратори — Анализ на данни и наука за данните COM/TA/AD/01/20 - 3
Администратори — Високи технологии: квантови технологии COM/TA/AD/01/20 - 2
Асистенти — Високи технологии: високоскоростни изчисления COM/TA/AST/02/20 - 1
Администратори — Високи технологии: високоскоростни изчисления COM/TA/AD/01/20 - 1
Юрист-лингвисти с хърватски език (HR) EPSO/AD/378/20
Юрист-лингвисти с датски език (DA) EPSO/AD/375/20
Конферентни оператори EPSO/AST-SC/09/19
Парламентарни разпоредители EPSO/AST-SC/08/19 - SC 2
Парламентарни разпоредители EPSO/AST-SC/08/19 - SC 1
Администратори по защита на евромонетите срещу фалшифициране EPSO/AD/374/19 - 5
Администратори по финансовите правила, приложими за бюджета на ЕС EPSO/AD/374/19 - 4
Администратори по право в областта на Икономическия и паричен съюз EPSO/AD/374/19 - 3
Администратори по финансово право EPSO/AD/374/19 - 2
Администратори по конкурентно право EPSO/AD/374/19 - 1
Администратори в областта на одита EPSO/AD/372/19 - AD 7
Администратори в областта на одита EPSO/AD/372/19 - AD 5
Администратори EPSO/AD/373/19
Администратори в областта на научните изследвания – Ядрени изследвания и извеждане от експлоатация EPSO/AD/371/19 - 6
Администратори в областта на научните изследвания – Управление и комуникиране на научни знания EPSO/AD/371/19 - 5
Администратори в областта на научните изследвания – Разработване на космически технологии, телекомуникационни технологии и технологии за дистанционно наблюдение EPSO/AD/371/19 - 4
Администратори в областта на научните изследвания – Моделиране за целите на политиките EPSO/AD/371/19 - 3
Администратори в областта на научните изследвания – Приложения на науката за данните EPSO/AD/371/19 - 2
Администратори в областта на научните изследвания – Качествена и количествена оценка на въздействието на политиките EPSO/AD/371/19 - 1
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – полско право EPSO/AD/370/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – полско право EPSO/AD/370/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – латвийско право EPSO/AD/369/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – латвийско право EPSO/AD/369/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – италианско право EPSO/AD/368/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – италианско право EPSO/AD/368/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – унгарско право EPSO/AD/367/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – унгарско право EPSO/AD/367/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – гръцко право EPSO/AD/366/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – гръцко право EPSO/AD/366/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – кипърско право EPSO/AD/365/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – кипърско право EPSO/AD/365/19 - AD5
Служители по сигурността — Техническа сигурност EPSO/AD/364/19 - 2
Служители по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите EPSO/AD/364/19 - 3
Служители по сигурността — Операции за сигурност EPSO/AD/364/19 - 1
Асистенти по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите EPSO/AST/147/19 - 3