Премини към основното съдържание

Приключили процедури за подбор

На тази страница ще намерите информация за приключили процедури за подбор, публикувани от април 2016 г. нататък

За информация преди тази дата посетете страницата за процедури за подбор, публикувани преди април 2016 г. 

Длъжност Референтен номер
Администратори — Високи технологии: високоскоростни изчисления COM/TA/AD/01/20 - 1
Администратори — Високи технологии: квантови технологии COM/TA/AD/01/20 - 2
Администратори — Анализ на данни и наука за данните COM/TA/AD/01/20 - 3
Администратори — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления COM/TA/AD/01/20 - 4
Администратори — Сигурност в областта на ИКТ COM/TA/AD/01/20 - 5
Администратори — ИТ инфраструктура и облак COM/TA/AD/01/20 - 6
Писмени преводачи с немски език COM/TA/AD/02/21
Писмени преводачи с ирландски език COM/TA/AD/03/20
Писмени преводачи с фински език COM/TA/AD/03/21
Асистенти — Високи технологии: високоскоростни изчисления COM/TA/AST/02/20 - 1
Асистенти — Анализ на данни и наука за данните COM/TA/AST/02/20 - 3
Асистенти — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления COM/TA/AST/02/20 - 4
Асистенти — Сигурност в областта на ИКТ COM/TA/AST/02/20 - 5
Асистенти — ИТ инфраструктура и облак COM/TA/AST/02/20 - 6
Администратори в областта на одита EPSO/AD/322/16 - AD5
Писмени преводачи с ирландски език EPSO/AD/361/18
Администратори в областта на архивистиката/документалистиката EPSO/AD/362/18
Администратори в областта на митниците EPSO/AD/363/18 - 1
Администратори в областта на данъчното облагане EPSO/AD/363/18 - 2
Служители по сигурността — Операции за сигурност EPSO/AD/364/19 - 1
Служители по сигурността — Техническа сигурност EPSO/AD/364/19 - 2
Служители по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите EPSO/AD/364/19 - 3
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – кипърско право EPSO/AD/365/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – кипърско право EPSO/AD/365/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – гръцко право EPSO/AD/366/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – гръцко право EPSO/AD/366/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – унгарско право EPSO/AD/367/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – унгарско право EPSO/AD/367/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – италианско право EPSO/AD/368/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – италианско право EPSO/AD/368/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – латвийско право EPSO/AD/369/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – латвийско право EPSO/AD/369/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – полско право EPSO/AD/370/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – полско право EPSO/AD/370/19 - AD7
Администратори в областта на научните изследвания – Качествена и количествена оценка на въздействието на политиките EPSO/AD/371/19 - 1
Администратори в областта на научните изследвания – Приложения на науката за данните EPSO/AD/371/19 - 2
Администратори в областта на научните изследвания – Моделиране за целите на политиките EPSO/AD/371/19 - 3
Администратори в областта на научните изследвания – Разработване на космически технологии, телекомуникационни технологии и технологии за дистанционно наблюдение EPSO/AD/371/19 - 4
Администратори в областта на научните изследвания – Управление и комуникиране на научни знания EPSO/AD/371/19 - 5
Администратори в областта на научните изследвания – Ядрени изследвания и извеждане от експлоатация EPSO/AD/371/19 - 6
Администратори в областта на одита EPSO/AD/372/19 - AD 5
Администратори в областта на одита EPSO/AD/372/19 - AD 7
Администратори EPSO/AD/373/19
Администратори по конкурентно право EPSO/AD/374/19 - 1
Администратори по финансово право EPSO/AD/374/19 - 2
Администратори по право в областта на Икономическия и паричен съюз EPSO/AD/374/19 - 3
Администратори по финансовите правила, приложими за бюджета на ЕС EPSO/AD/374/19 - 4
Администратори по защита на евромонетите срещу фалшифициране EPSO/AD/374/19 - 5
Юрист-лингвисти с датски език (DA) EPSO/AD/375/20
Юрист-лингвисти с хърватски език (HR) EPSO/AD/378/20