Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Приключили процедури за подбор

На тази страница ще намерите информация за приключили процедури за подбор, публикувани от април 2016 г. нататък

За информация преди тази дата посетете страницата за процедури за подбор, публикувани преди април 2016 г. 

Длъжност Референтен номер
Юристи-лингвисти с шведски език (SV) EPSO/AD/337/16
Юрист-лингвисти с малтийски език (MT) EPSO/AD/336/16
Юрист-лингвисти с литовски език (LT) EPSO/AD/335/16
Юрист-лингвисти с италиански език (IT) EPSO/AD/334/16
Юрист-лингвисти с гръцки език (EL) EPSO/AD/333/16
Юрист-лингвисти с испански език (ES) EPSO/AD/332/16
Администратори — Сигурност в областта на ИКТ EPSO/AD/331/16 - 4
Преводачи с литовски език EPSO/AD/328/16 - LT
Писмени преводачи с ирландски език EPSO/AD/326/16 - GA
Писмени преводачи с датски език EPSO/AD/325/16 - DA
Разследващи служители: митници и търговия, тютюневи изделия и фалшифицирани стоки EPSO/AD/323/16
Разследващи служители: разходи на ЕС, борба с корупцията EPSO/AD/323/16
Администратори в областта на одита EPSO/AD/322/16 - AD7
Ядрени инспектори EPSO/AST/149/21
Асистенти по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите EPSO/AST/147/19 - 3
Асистенти по сигурността — Техническа сигурност EPSO/AST/147/19 - 2
Асистенти по сигурността — Операции за сигурност EPSO/AST/147/19 - 1
Асистенти в областта на архивистиката/документалистиката EPSO/AST/145/18
Конферентни оператори EPSO/AST-SC/09/19
Парламентарни разпоредители EPSO/AST-SC/08/19 - SC 2
Парламентарни разпоредители EPSO/AST-SC/08/19 - SC 1
Въоръжени служители по сигурността и охраната EPSO/AST-SC/07/18 - SC 2
Въоръжени служители по сигурността и охраната EPSO/AST-SC/07/18 - SC 1
Администратори в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони EPSO/AD/389/21
Юрист-лингвисти с ирландски език (GA) EPSO/AD/386/21
Администратори в областта на европейското право EPSO/AD/381/20
Администратори в областта на международното сътрудничество и управлението на помощи за държави извън ЕС EPSO/AD/380/19 - AD9
Администратори в областта на международното сътрудничество и управлението на помощи за държави извън ЕС EPSO/AD/380/19 - AD7
Юрист-лингвисти с хърватски език (HR) EPSO/AD/378/20
Юрист-лингвисти с датски език (DA) EPSO/AD/375/20
Администратори по защита на евромонетите срещу фалшифициране EPSO/AD/374/19 - 5
Администратори по финансовите правила, приложими за бюджета на ЕС EPSO/AD/374/19 - 4
Администратори по право в областта на Икономическия и паричен съюз EPSO/AD/374/19 - 3
Администратори по финансово право EPSO/AD/374/19 - 2
Администратори по конкурентно право EPSO/AD/374/19 - 1
Администратори EPSO/AD/373/19
Администратори в областта на одита EPSO/AD/372/19 - AD 7
Администратори в областта на одита EPSO/AD/372/19 - AD 5
Администратори в областта на научните изследвания – Ядрени изследвания и извеждане от експлоатация EPSO/AD/371/19 - 6
Администратори в областта на научните изследвания – Управление и комуникиране на научни знания EPSO/AD/371/19 - 5
Администратори в областта на научните изследвания – Разработване на космически технологии, телекомуникационни технологии и технологии за дистанционно наблюдение EPSO/AD/371/19 - 4
Администратори в областта на научните изследвания – Моделиране за целите на политиките EPSO/AD/371/19 - 3
Администратори в областта на научните изследвания – Приложения на науката за данните EPSO/AD/371/19 - 2
Администратори в областта на научните изследвания – Качествена и количествена оценка на въздействието на политиките EPSO/AD/371/19 - 1
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – полско право EPSO/AD/370/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – полско право EPSO/AD/370/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – латвийско право EPSO/AD/369/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – латвийско право EPSO/AD/369/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – италианско право EPSO/AD/368/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – италианско право EPSO/AD/368/19 - AD5