Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Приключили процедури за подбор

На тази страница ще намерите информация за приключили процедури за подбор, публикувани от април 2016 г. нататък

За информация преди тази дата посетете страницата за процедури за подбор, публикувани преди април 2016 г. 

Длъжност Референтен номер
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – унгарско право EPSO/AD/367/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – унгарско право EPSO/AD/367/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – гръцко право EPSO/AD/366/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – гръцко право EPSO/AD/366/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – кипърско право EPSO/AD/365/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – кипърско право EPSO/AD/365/19 - AD5
Служители по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите EPSO/AD/364/19 - 3
Служители по сигурността — Техническа сигурност EPSO/AD/364/19 - 2
Служители по сигурността — Операции за сигурност EPSO/AD/364/19 - 1
Администратори в областта на данъчното облагане EPSO/AD/363/18 - 2
Администратори в областта на митниците EPSO/AD/363/18 - 1
Администратори в областта на архивистиката/документалистиката EPSO/AD/362/18
Писмени преводачи с ирландски език EPSO/AD/361/18
Администратори в областта на одита EPSO/AD/322/16 - AD5
Асистенти — ИТ инфраструктура и облак COM/TA/AST/02/20 - 6
Асистенти — Сигурност в областта на ИКТ COM/TA/AST/02/20 - 5
Асистенти — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления COM/TA/AST/02/20 - 4
Асистенти — Анализ на данни и наука за данните COM/TA/AST/02/20 - 3
Асистенти — Високи технологии: високоскоростни изчисления COM/TA/AST/02/20 - 1
Писмени преводачи с фински език COM/TA/AD/03/21
Писмени преводачи с ирландски език COM/TA/AD/03/20
Писмени преводачи с немски език COM/TA/AD/02/21
Администратори — ИТ инфраструктура и облак COM/TA/AD/01/20 - 6
Администратори — Сигурност в областта на ИКТ COM/TA/AD/01/20 - 5
Администратори — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления COM/TA/AD/01/20 - 4
Администратори — Анализ на данни и наука за данните COM/TA/AD/01/20 - 3
Администратори — Високи технологии: квантови технологии COM/TA/AD/01/20 - 2
Администратори — Високи технологии: високоскоростни изчисления COM/TA/AD/01/20 - 1