Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Текущи процедури за подбор

Тук можете да намерите актуализирана информация (графици, свързани документи и др.) за текущите процедури за подбор, управлявани от EPSO. 

Длъжност Референтен номер
Разследващи служители — Разследвания и операции за борба с измамите в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия и фалшифицираните стоки EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)
Експерти — Разследвания и операции за борба с измамите в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия и фалшифицираните стоки EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 9)
Администратори по цифрова криминалистика EPSO/AD/395/21 - 1
Администратори по оперативен и стратегически анализ EPSO/AD/395/21 - 2
Помощни работници в лаборатория EPSO/AST-SC/11/21
Техници по аудио-визуална техника и конферентно оборудване EPSO/AST/150/21 - 1
Техници по сградите EPSO/AST/150/21 - 2
Лабораторни техници EPSO/AST/150/21 - 3
Администратори в областта на защитата на данните EPSO/AD/393/21
Администратори в областта на създаването на политики и законодателството в сферата на здравеопазването EPSO/AD/392/21 - 1
Администратори в областта на създаването на политики и законодателството в сферата на безопасността на храните EPSO/AD/392/21 - 2
Администратори в областта на одита, инспекциите и оценяването в сферата на здравеопазването и безопасността на храните EPSO/AD/392/21 - 3
Експерти по техническата подкрепа за структурните реформи на държавите членки EPSO/AD/391/21 - 1
Експерти по достиженията на правото от Шенген EPSO/AD/391/21 - 2
Администратори в областта на политиката относно химикалите EPSO/AD/390/21
Коректори/езикови редактори – гръцки (EL) EPSO/AST/148/21 - EL
Коректори/езикови редактори – испански (ES) EPSO/AST/148/21 - ES
Коректори/езикови редактори – естонски (ET) EPSO/AST/148/21 - ET
Коректори/езикови редактори – ирландски (GA) EPSO/AST/148/21 - GA
Коректори/езикови редактори – италиански (IT) EPSO/AST/148/21 - IT
Коректори/езикови редактори – португалски (PT) EPSO/AST/148/21 - PT
Юрист-лингвисти с български език (BG) EPSO/AD/383/21
Юрист-лингвисти с чешки език (CS) EPSO/AD/384/21
Юрист-лингвисти с френски език (FR) EPSO/AD/385/21
Юрист-лингвисти с унгарски език (HU) EPSO/AD/387/21
Юрист-лингвисти с полски език (PL) EPSO/AD/388/21
Писмени преводачи с датски език COM/TA/AD/01/21
Писмени преводачи с шведски език COM/TA/AD/04/21
Администратори в областта на външните отношения EPSO/AD/382/20 - AD5
Администратори в областта на външните отношения EPSO/AD/382/20 - AD7
Секретари EPSO/AST-SC/10/20 - SC 1
Секретари EPSO/AST-SC/10/20 - SC 2
Юрист-лингвисти с гръцки език (EL) EPSO/AD/376/20
Юрист-лингвисти с френски език (FR) EPSO/AD/377/20
Юрист-лингвисти с полски език (PL) EPSO/AD/379/20