Премини към основното съдържание

Текущи процедури за подбор

Тук можете да намерите актуализирана информация (графици, свързани документи и др.) за текущите процедури за подбор, управлявани от EPSO. 

Длъжност Референтен номер
Експерти по техническата подкрепа за структурните реформи на държавите членки EPSO/AD/391/21 - 1
Юрист-лингвисти с ирландски език (GA) EPSO/AD/396/21
Езикови асистенти — естонски (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Администратори в областта на одита, инспекциите и оценяването в сферата на здравеопазването и безопасността на храните EPSO/AD/392/21 - 3
Администратори — Сигурност в областта на ИКТ EPSO/AD/398/22 - 5
Експерти в областта на космическото пространство EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Администратори в областта на създаването на политики и законодателството в сферата на безопасността на храните EPSO/AD/392/21 - 2
Администратори — Проектиране, разработване/конфигуриране, тестване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект EPSO/AD/398/22 - 4
Администратори в областта на космическото пространство EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Юрист-лингвисти с български език (BG) EPSO/AD/383/21
Администратори в областта на създаването на политики и законодателството в сферата на здравеопазването EPSO/AD/392/21 - 1
Администратори — Управление на информационни технологии и данни, управление на програми/портфейли и проекти, офис за управление на проекти (PMO), бизнес и организационна архитектура EPSO/AD/398/22 - 3
Експерти в областта на отбранителната промишленост EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Юрист-лингвисти с полски език (PL) EPSO/AD/388/21
Администратори в областта на защитата на данните EPSO/AD/393/21
Администратори — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления EPSO/AD/398/22 - 2
Администратори в областта на отбранителната промишленост EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Юрист-лингвисти с унгарски език (HU) EPSO/AD/387/21
Помощни работници в лаборатория EPSO/AST-SC/11/21
Администратори — ИКТ инфраструктури, облачни технологии, мрежи и мидълуер EPSO/AD/398/22 - 1
Юрист-лингвисти с френски език (FR) EPSO/AD/385/21
Лабораторни техници EPSO/AST/150/21 - 3
Асистенти — ИКТ инфраструктури, облачни технологии, мрежи и мидълуер EPSO/AST/151/22 - 1
Юрист-лингвисти с полски език (PL) EPSO/AD/379/20
Юрист-лингвисти с чешки език (CS) EPSO/AD/384/21
Техници по сградите EPSO/AST/150/21 - 2
Асистенти — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления EPSO/AST/151/22 - 2
Юрист-лингвисти с френски език (FR) EPSO/AD/377/20
Коректори/езикови редактори – италиански (IT) EPSO/AST/148/21 - IT
Техници по аудио-визуална техника и конферентно оборудване EPSO/AST/150/21 - 1
Асистенти — Разработване/конфигуриране, тестване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект EPSO/AST/151/22 - 3
Юрист-лингвисти с гръцки език (EL) EPSO/AD/376/20
Коректори/езикови редактори – португалски (PT) EPSO/AST/148/21 - PT
Експерти — Разследвания и операции за борба с измамите в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия и фалшифицираните стоки EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 9)
Асистенти — Сигурност в областта на ИКТ EPSO/AST/151/22 - 4
Секретари EPSO/AST-SC/10/20 - SC 2
Коректори/езикови редактори – ирландски (GA) EPSO/AST/148/21 - GA
Експерти — Разследвания и операции за борба с измамите във връзка с разходите на ЕС и борбата с корупцията EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 9)
Администратори в областта на одита EPSO/AD/399/22
Секретари EPSO/AST-SC/10/20 - SC 1
Коректори/езикови редактори – естонски (ET) EPSO/AST/148/21 - ET
Разследващи служители — Разследвания и операции за борба с измамите в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия и фалшифицираните стоки EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)
Езикови асистенти — португалски (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Администратори в областта на европейското право EPSO/AD/381/20
Коректори/езикови редактори – испански (ES) EPSO/AST/148/21 - ES
Разследващи служители — Разследвания и операции за борба с измамите във връзка с разходите на ЕС и борбата с корупцията EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Езикови асистенти — полски (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Администратори в областта на външните отношения EPSO/AD/382/20 - AD5
Коректори/езикови редактори – гръцки (EL) EPSO/AST/148/21 - EL
Администратори по оперативен и стратегически анализ EPSO/AD/395/21 - 2