Премини към основното съдържание

Текущи процедури за подбор

Тук можете да намерите актуализирана информация (графици, свързани документи и др.) за текущите процедури за подбор, управлявани от EPSO. 

Длъжност Референтен номер
Писмени преводачи с шведски език COM/TA/AD/04/21
Писмени преводачи с фински език COM/TA/AD/03/21
Писмени преводачи с немски език COM/TA/AD/02/21
Писмени преводачи с датски език COM/TA/AD/01/21
Политически въпроси / политики на ЕС (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Комуникация (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
администрация / Човешки ресурси (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Секретари/деловодители (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Управление на проект/програма (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Финанси (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Коректори (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Преводачи (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Образователни психолози (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Персонал, полагащ грижи за деца (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Работници, изпълняващи технически задачи и задачи по административно обслужване (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Информационни и комуникационни технологии (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Право (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Управление на сградите (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Администратори в областта на външните отношения EPSO/AD/382/20 - AD5
Коректори/езикови редактори – гръцки (EL) EPSO/AST/148/21 - EL
Администратори по оперативен и стратегически анализ EPSO/AD/395/21 - 2
Езикови асистенти — нидерландски (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Администратори в областта на външните отношения EPSO/AD/382/20 - AD7
Администратори в областта на политиката относно химикалите EPSO/AD/390/21
Администратори по цифрова криминалистика EPSO/AD/395/21 - 1
Езикови асистенти — италиански (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Експерти по достиженията на правото от Шенген EPSO/AD/391/21 - 2
Администратори в областта на морското дело и рибарството EPSO/AD/397/21
Езикови асистенти — хърватски (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Експерти по техническата подкрепа за структурните реформи на държавите членки EPSO/AD/391/21 - 1
Юрист-лингвисти с ирландски език (GA) EPSO/AD/396/21
Езикови асистенти — естонски (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Администратори в областта на одита, инспекциите и оценяването в сферата на здравеопазването и безопасността на храните EPSO/AD/392/21 - 3
Администратори — Сигурност в областта на ИКТ EPSO/AD/398/22 - 5
Експерти в областта на космическото пространство EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Администратори в областта на създаването на политики и законодателството в сферата на безопасността на храните EPSO/AD/392/21 - 2
Администратори — Проектиране, разработване/конфигуриране, тестване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект EPSO/AD/398/22 - 4
Администратори в областта на космическото пространство EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Юрист-лингвисти с български език (BG) EPSO/AD/383/21
Администратори в областта на създаването на политики и законодателството в сферата на здравеопазването EPSO/AD/392/21 - 1
Администратори — Управление на информационни технологии и данни, управление на програми/портфейли и проекти, офис за управление на проекти (PMO), бизнес и организационна архитектура EPSO/AD/398/22 - 3
Експерти в областта на отбранителната промишленост EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Юрист-лингвисти с полски език (PL) EPSO/AD/388/21
Администратори в областта на защитата на данните EPSO/AD/393/21
Администратори — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления EPSO/AD/398/22 - 2
Администратори в областта на отбранителната промишленост EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Юрист-лингвисти с унгарски език (HU) EPSO/AD/387/21
Помощни работници в лаборатория EPSO/AST-SC/11/21
Администратори — ИКТ инфраструктури, облачни технологии, мрежи и мидълуер EPSO/AD/398/22 - 1
Юрист-лингвисти с френски език (FR) EPSO/AD/385/21