Премини към основното съдържание

Актуални свободни позиции

Търсете в нашата база данни възможности за работа за актуални постоянни и временни длъжности, включително длъжности за договорно наети служители, стажове и командировки. Вижте страницата Категории служители, за да намерите повече информация за вида на предлаганите договори.

Моля, имайте предвид, че не всички свободни работни места в институциите на ЕС са публикувани на този сайт. 

Можете също да посетите страниците за възможности за работа на институциите и органите на ЕС, за да намерите повече информация и възможности за работа. 

Някои процедури за подбор на срочно наети и договорно наети служители могат да бъдат организирани и от самите агенции на ЕС. Свободните работни места на уебсайтовете на институциите, органите и агенциите не са отговорност на EPSO.

Временно нает служител
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Старши специалист - DevSecOps & Cloud Native инженер по сигурността AD 7 Хага (Нидерландия)
Старши специалист - Офицер за връзка на Интерпол Лион AD 7 Хага (Нидерландия)
Специалист - Експертиза и управление на заинтересованите страни AD 6 Хага (Нидерландия)
Ръководител на секретариата AD 8 Хага (Нидерландия)
Езиков администратор AD 5 Хага (Нидерландия)
Аналитик на случаи AD 5 Хага (Нидерландия)
Анализатор на данни AD 7 Хага (Нидерландия)
Координатор компютърни разработки AD 7 Париж (Франция)
Администратор/Анализатор на данни AD 5 Париж (Франция)
икономист AD 5, AD 6, AD 7 Брюксел (Белгия)
Стратегически анализатор AD 6 Хага (Нидерландия)
Специалист - Развитие на анализ на данни и наука за данни AD 6 Хага (Нидерландия)
Архитект за решаване на проблеми в областта на общественото здраве AD 5 Валета (Малта)
Експерт по математическо моделиране AD 5 Валета (Малта)
СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ AD 7 Брюксел (Белгия)
Служител по комуникациите AD 6 Брюксел (Белгия)
Отговорник по програмата ИТ/координатор за покани AD 5 Брюксел (Белгия)
Старши научен служител AD 7 Брюксел (Белгия)
Служител по сигурността на ИКТ AD 6 Хага (Нидерландия)
Служител по сигурността на ИКТ AD 5 Хага (Нидерландия)
Началник Cектор Pесурси AD 9 Атина (Гърция)
Началник сектор Сигурност и инфраструктура AD 7 Атина (Гърция)
Специалист „Обществени поръчки“ AST 4 Дъблин (Ирландия)
Старши специалист - Интеграционен архитект, координация по архитектура и инженерство AD 7 Хага (Нидерландия)
Старши оперативен анализатор AD 7 Хага (Нидерландия)
Началник на сектор AD 10 Варшава (Полша)
Договорно нает служител
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Служител по комуникацията FG IV Брюксел (Белгия)
Служител по управление на риска N/A Люксембург (Люксембург)
Служител по ИТ проекти FG IV Брюксел (Белгия)
Служител по ИТ проекти FG IV Брюксел (Белгия)
Архитект на технически решения FG IV Брюксел (Белгия)
Служител по управление на програми FG IV Валета (Малта)
Служител по управление на разполагането FG IV Валета (Малта)
Научен експерт по събиране на епидемиологични сведения и оценка на заплахите FG IV Валета (Малта)
Технически сътрудник FG II Валета (Малта)
експерт по киберсигурността FG IV Брюксел (Белгия)
системен инженер FG IV Брюксел (Белгия)
Служител по информационни и комуникационни технологии FG III Брюксел (Белгия)
Счетоводен и финансов кореспондент FG IV Брюксел (Белгия)
Финансов асистент FG III Брюксел (Белгия)

Постоянен служител

Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Административни ръководители в делегации на ЕС
Местоположение (-я): Градове извън ЕС
Краен срок:
Длъжност: Директор
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:

Договорно нает служител

Длъжност: Управление на проект/програма (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Управление на сградите (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по управление на риска
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Служител по управление на програми
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Информационни и комуникационни технологии (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Асистент по човешки ресурси - Ръководител на процеси и системи за човешки ресурси
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Служител „Операции“
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Експерт юрист
Местоположение (-я): Франкфурт (Германия)
Краен срок:
Длъжност: Финанси (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по проекта
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по ИТ проекти
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Технически сътрудник
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Право (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по оперативните дейности — Подкрепа при приемане
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Специалист юрист (институционални въпроси)
Местоположение (-я): Франкфурт (Германия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по информационни и комуникационни технологии
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Научен експерт по събиране на епидемиологични сведения и оценка на заплахите
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Съветник по проекта
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по ИТ проекти
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Политически въпроси / политики на ЕС (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Изследовател (м/ж)
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия), Гел (Белгия), Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Петен (Нидерландия), Севиля (Испания)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Счетоводен и финансов кореспондент
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по оперативните дейности — Подкрепа на терен
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Научен сътрудник
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ
Местоположение (-я): Амстердам (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Персонал, полагащ грижи за деца (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Архитект на технически решения
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: системен инженер
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Комуникация (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Бизнес анализатор
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Асистент по комуникациите
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Научен сътрудник
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по контрол на регистъра – Крипто пазител
Местоположение (-я): Madrid (Spain)
Краен срок:
Длъжност: Образователни психолози (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по комуникацията
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Административен асистент

Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Служител по управление на риска
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: администрация / Човешки ресурси (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител По Програма
Местоположение (-я): Букурещ
Краен срок:
Длъжност: Служител по оперативните дейности — Международно сътрудничество
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Служител по сигурността на местната информация
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Коректори (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application