Премини към основното съдържание

Актуални свободни позиции

Търсете в нашата база данни възможности за работа за актуални постоянни и временни длъжности, включително длъжности за договорно наети служители, стажове и командировки. Вижте страницата Категории служители, за да намерите повече информация за вида на предлаганите договори.

Моля, имайте предвид, че не всички свободни работни места в институциите на ЕС са публикувани на този сайт. 

Можете също да посетите страниците за възможности за работа на институциите и органите на ЕС, за да намерите повече информация и възможности за работа. 

Някои процедури за подбор на срочно наети и договорно наети служители могат да бъдат организирани и от самите агенции на ЕС. Свободните работни места на уебсайтовете на институциите, органите и агенциите не са отговорност на EPSO.

Договорно нает служител
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Финансов асистент FG III Люксембург (Люксембург)
Финансов асистент FG III Братислава (Словакия)
Експерт юрист FG IV Франкфурт (Германия)
Асистент по човешки ресурси - Ръководител на процеси и системи за човешки ресурси FG III Люксембург (Люксембург)
Бизнес анализатор N/A Люксембург (Люксембург)
Съветник по бюджет и финанси FG IV Брюксел (Белгия)
Административен асистент
FG II Париж (Франция)
Командирован национален експерт
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Командирован национален експерт N/A Братислава (Словакия)
Служител по проекта - Програми за земя N/A Брюксел (Белгия)
Служител на проекта - ХБРЯ и човешки фактор N/A Брюксел (Белгия)
Служител на проекта - Медицински N/A Брюксел (Белгия)
АНАЛИЗАТОР НА БАНКОВИЯ СЕКТОР N/A Париж (Франция)
експерт по киберсигурността N/A Париж (Франция)
Временно нает служител
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Служител по човешки ресурси AD 6 Братислава (Словакия)
Служител по информационни и комуникационни технологии AD 7 Братислава (Словакия)
Началник на сектор AD 6 Будапеща (Унгария)
Специалист - Технологии и иновативни решения AD 6 Хага (Нидерландия)
Изпълнителният директор AD 14 Букурещ
Изпълнителният директор AD 14 Брюксел (Белгия)
Ръководител сектор „Събития и протокол“ AD 7 Хага (Нидерландия)
Ръководител на звено „Финанси и бюджет“ AD 9 Хага (Нидерландия)
Личен асистент AST 3 Франкфурт (Германия)
HR служител – HR Compliance & Risk Management AD 5 Люксембург (Люксембург)
Служител по човешки ресурси
AD 7 Варшава (Полша)
Специалист - Управление и поддръжка на внедряване AD 6 Хага (Нидерландия)
Координатор човешки ресурси (асистент) AST 3 Брюксел (Белгия)
ръководител „Човешки ресурси“ AD 8 Лисабон (Португалия)
Служител по проекта - План за развитие на способности (CDP) AD 10 Брюксел (Белгия)
Ръководител по проекта - летателна годност AD 10 Брюксел (Белгия)
Мениджър „ИТ услуги“ AD 7 Люксембург (Люксембург)
Лекар AD 5, AD 7 Брюксел (Белгия)
Служител по въпросите на основните права AD 10 Валета (Малта)
Datenschutzbeauftragter AD 5 Страсбург (Франция)
Администратор в областта на сигурността на инфраструктурата AST 4 Виго (Испания)
Администратор в областта на ИТ AD 6 Виго (Испания)
Служител по програми – инфраструктура AD 7 Люксембург (Люксембург)
Експерт по политиките AD 6 Париж (Франция)
Мениджър за предоставяне на защитени комуникационни услуги AD 8 Прага (Чешка република)
Постоянен служител
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Директор AD 14 Брюксел (Белгия)
Стажант
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Стажове (различни профили) N/A Братислава (Словакия)
Други договори
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Старши служител N/A Люксембург (Люксембург)
финансист N/A Люксембург (Люксембург)
Старши служител N/A Люксембург (Люксембург)
Оператор на данни N/A Люксембург (Люксембург)

Договорно нает служител

Длъжност: Счетоводен и финансов кореспондент
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ
Местоположение (-я): Амстердам (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Персонал, полагащ грижи за деца (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: системен инженер
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Архитект на технически решения
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Бизнес анализатор
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Асистент по комуникациите
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Комуникация (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по оперативните дейности — Подкрепа в областта на убежището
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Научен сътрудник
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител сектор „Събития и протокол“
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:

Временно нает служител

Длъжност: Началник на сектор
Местоположение (-я): Варшава (Полша)
Краен срок:
Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител на секретариата
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по човешки ресурси
Местоположение (-я): Братислава (Словакия)
Краен срок:
Длъжност: Анализатор на данни
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Преводач с ирландски език
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: икономист
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Езиков администратор
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по сигурността на ИКТ
Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Краен срок:
Длъжност: Експерт по политиките
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Служител по човешки ресурси

Местоположение (-я): Варшава (Полша)
Краен срок:
Длъжност: Служител по сигурността на информацията
Местоположение (-я): Хелзинки (Финландия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по комуникациите
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Началник отдел Обслужване, Системно-инфраструктурен и охранителен инженеринг
Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Краен срок:
Длъжност: Лекар
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: ръководител „Човешки ресурси“
Местоположение (-я): Лисабон (Португалия)
Краен срок:
Длъжност: Служител финанси, бюджет и контрол
Местоположение (-я): Будапеща (Унгария)
Краен срок:
Длъжност: Служител по сигурността на ИКТ
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Началник сектор Сигурност и инфраструктура
Местоположение (-я): Атина (Гърция)
Краен срок:
Длъжност: Заместник-началник отдел „Операции по охрана и наблюдение“
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: HR служител – HR Compliance & Risk Management
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Отговорник по програмата ИТ/координатор за покани
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител на отдел Управление на програмата за защитени комуникации
Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Краен срок:
Длъжност: Служител по въпросите на основните права
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Финансов асистент
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Координатор компютърни разработки
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Специалист - Технологии и иновативни решения
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по сигурността на ИКТ
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Изпълнителният директор
Местоположение (-я): Билбао (Испания)
Краен срок:
Длъжност: Инженер по предоставяне на услуги на Галилео
Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Краен срок: