Премини към основното съдържание

Актуални свободни позиции

Търсете в нашата база данни възможности за работа за актуални постоянни и временни длъжности, включително длъжности за договорно наети служители, стажове и командировки. Вижте страницата Категории служители, за да намерите повече информация за вида на предлаганите договори.

Моля, имайте предвид, че не всички свободни работни места в институциите на ЕС са публикувани на този сайт. 

Можете също да посетите страниците за възможности за работа на институциите и органите на ЕС, за да намерите повече информация и възможности за работа. 

Някои процедури за подбор на срочно наети и договорно наети служители могат да бъдат организирани и от самите агенции на ЕС. Свободните работни места на уебсайтовете на институциите, органите и агенциите не са отговорност на EPSO.

Временно нает служител
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Езиков администратор AD 5 Хага (Нидерландия)
Специалист - Развитие на анализ на данни и наука за данни AD 6 Хага (Нидерландия)
Специалист - Технологии и иновативни решения AD 6 Хага (Нидерландия)
Ръководител на секретариата AD 8 Хага (Нидерландия)
HR служител – HR Compliance & Risk Management AD 5 Люксембург (Люксембург)
Специалист „Обществени поръчки“ AST 4 Дъблин (Ирландия)
Управление на сигурността на ИКТ и мениджър на риска AD 7 Прага (Чешка република)
Експерт по политиките AD 6 Париж (Франция)
Datenschutzbeauftragter AD 5 Страсбург (Франция)
СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ AD 7 Брюксел (Белгия)
Старши специалист - Офицер за връзка на Интерпол Лион AD 7 Хага (Нидерландия)
Началник отдел Обслужване, Системно-инфраструктурен и охранителен инженеринг AD 11 Прага (Чешка република)
Административен асистент
AST-SC 1 Валета (Малта)
Заместник-началник отдел „Операции по охрана и наблюдение“ AD 8 Париж (Франция)
Мениджър за предоставяне на защитени комуникационни услуги AD 8 Прага (Чешка република)
Началник на сектор AD 10 Варшава (Полша)
Аналитик на случаи AD 5 Хага (Нидерландия)
Служител по комуникациите AD 6 Брюксел (Белгия)
Специалист - Експертиза и управление на заинтересованите страни AD 6 Хага (Нидерландия)
Ръководител на отдел Управление на програмата за защитени комуникации AD 10 Прага (Чешка република)
Служител по въпросите на основните права AD 10 Валета (Малта)
Старши оперативен анализатор AD 7 Хага (Нидерландия)
Инженер по предоставяне на услуги на Галилео AD 7 Прага (Чешка република)
Служител по човешки ресурси
AD 7 Варшава (Полша)
Отговорник по програмата ИТ/координатор за покани AD 5 Брюксел (Белгия)
Oперативен анализатор – Оперативна дирекция AD 6 Хага (Нидерландия)
Старши специалист - Интеграционен архитект, координация по архитектура и инженерство AD 7 Хага (Нидерландия)
Сервизен мениджър на Галилео AD 8 Прага (Чешка република)
ръководител „Човешки ресурси“ AD 8 Лисабон (Португалия)
Администратор в областта на ИТ AD 6 Виго (Испания)
икономист AD 5, AD 6, AD 7 Брюксел (Белгия)
Старши научен служител AD 7 Брюксел (Белгия)
Ръководител по проекта - летателна годност AD 10 Брюксел (Белгия)
Координатор компютърни разработки AD 7 Париж (Франция)
Администратор в областта на сигурността на инфраструктурата AST 4 Виго (Испания)
Анализатор на данни AD 7 Хага (Нидерландия)
Служител по сигурността на ИКТ AD 6 Хага (Нидерландия)
Координатор човешки ресурси (асистент) AST 3 Брюксел (Белгия)
Служител по проекта - План за развитие на способности (CDP) AD 10 Брюксел (Белгия)
Служител по програми – инфраструктура AD 7 Люксембург (Люксембург)
Лекар AD 5, AD 7 Брюксел (Белгия)
началник на отдел AD 11 Варшава (Полша)
Служител по сигурността на ИКТ AD 5 Хага (Нидерландия)
Директор AD 14 Барселона (Испания)

Договорно нает служител

Длъжност: Счетоводен и финансов кореспондент
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Научен експерт по събиране на епидемиологични сведения и оценка на заплахите
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Коректори (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по комуникацията
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Технически сътрудник
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Съветник по бюджет и финанси
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по сигурността на местната информация
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Секретари/деловодители (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител „Операции“
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Асистенти/Секретари
Местоположение (-я): Варшава (Полша)
Краен срок:
Длъжност: Служител по управление на риска
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Финансов асистент
Местоположение (-я): Братислава (Словакия)
Краен срок:
Длъжност: Преводачи (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Асистент по човешки ресурси - Ръководител на процеси и системи за човешки ресурси
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:

Временно нает служител

Длъжност: ръководител „Човешки ресурси“
Местоположение (-я): Лисабон (Португалия)
Краен срок:
Длъжност: Администратор в областта на ИТ
Местоположение (-я): Виго (Испания)
Краен срок:
Длъжност: Анализатор на данни
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по сигурността на ИКТ
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Директор
Местоположение (-я): Барселона (Испания)
Краен срок:
Длъжност: Крипто отговорник
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Специалист - Управление и поддръжка на внедряване
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Езиков администратор
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Специалист - Развитие на анализ на данни и наука за данни
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Специалист - Технологии и иновативни решения
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител на отдел Управление на програмата за защитени комуникации
Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Краен срок:
Длъжност: Служител по въпросите на основните права
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Старши оперативен анализатор
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Инженер по предоставяне на услуги на Галилео
Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Краен срок:
Длъжност: Координатор компютърни разработки
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Администратор в областта на сигурността на инфраструктурата
Местоположение (-я): Виго (Испания)
Краен срок:
Длъжност: Старши специалист - DevSecOps & Cloud Native инженер по сигурността
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Началник Cектор Pесурси
Местоположение (-я): Атина (Гърция)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител на екипа на местната служба за сигурност
Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Краен срок:
Длъжност: GSMC Oператорски Aналитик
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител на звено „Финанси и бюджет“
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Старши специалист - Интеграционен архитект, координация по архитектура и инженерство
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Сервизен мениджър на Галилео
Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Краен срок:
Длъжност: началник на отдел
Местоположение (-я): Варшава (Полша)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител отдел
Местоположение (-я): Франкфурт (Германия)
Краен срок:
Длъжност: Инженер по стандартизация
Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител сектор „Събития и протокол“
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Аналитик на случаи
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок: