Премини към основното съдържание

Актуални свободни позиции

Търсете в нашата база данни възможности за работа за актуални постоянни и временни длъжности, включително длъжности за договорно наети служители, стажове и командировки. Вижте страницата Категории служители, за да намерите повече информация за вида на предлаганите договори.

Моля, имайте предвид, че не всички свободни работни места в институциите на ЕС са публикувани на този сайт. 

Можете също да посетите страниците за възможности за работа на институциите и органите на ЕС, за да намерите повече информация и възможности за работа. 

Някои процедури за подбор на срочно наети и договорно наети служители могат да бъдат организирани и от самите агенции на ЕС. Свободните работни места на уебсайтовете на институциите, органите и агенциите не са отговорност на EPSO.

Стажант
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Стажове N/A Любляна (Словения) no deadline for application
Стажове (различни профили) N/A Париж (Франция)
Договорно нает служител
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Изследовател (м/ж) FG IV Брюксел (Белгия), Гел (Белгия), Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Петен (Нидерландия), Севиля (Испания) no deadline for application
Финанси (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Управление на проект/програма (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Секретари/деловодители (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
администрация / Човешки ресурси (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Комуникация (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Политически въпроси / политики на ЕС (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Управление на сградите (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Право (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Информационни и комуникационни технологии (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Работници, изпълняващи технически задачи и задачи по административно обслужване (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Персонал, полагащ грижи за деца (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Образователни психолози (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Преводачи (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Коректори (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Асистенти/Секретари FG IV Варшава (Полша)
Съветник по проекта FG IV Брюксел (Белгия)
Асистент по комуникациите FG III Люксембург (Люксембург)
Служител по проекта FG III Брюксел (Белгия)
Служител По Програма FG IV Букурещ
СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ FG IV Брюксел (Белгия)
Служител по сигурността на местната информация FG IV Париж (Франция)
Служител по контрол на регистъра – Крипто пазител FG IV Madrid (Spain)
Финансов асистент FG III Люксембург (Люксембург)
Финансов асистент FG III Братислава (Словакия)
Командирован национален експерт
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Командирован национален експерт N/A Брюксел (Белгия) no deadline for application
Командирован национален експерт N/A Любляна (Словения) no deadline for application
Командирован национален експерт N/A Брюксел (Белгия)
Експерт по политиките N/A Париж (Франция)
Командирован национален експерт N/A Братислава (Словакия)
Постоянен служител
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Административни ръководители в делегации на ЕС AST 4 Градове извън ЕС
Временно нает служител
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Асистент по човешки ресурси
AST 3 Брюксел (Белгия)
Изпълнителният директор AD 14 Билбао (Испания)
Директор AD 14 Барселона (Испания)
Служител финанси, бюджет и контрол AD 6 Будапеща (Унгария)
Преводач с ирландски език AD 5 Брюксел (Белгия)
Служител По Програма AD 7 Букурещ
Старши процедурен служител AD 8 Букурещ
Служител по финанси и бюджет AD 8 Букурещ
Финансов асистент AST 1, AST 3 Брюксел (Белгия)
Сервизен мениджър на Галилео AD 8 Прага (Чешка република)
Инженер по предоставяне на услуги на Галилео AD 7 Прага (Чешка република)
Заместник-началник отдел „Операции по охрана и наблюдение“ AD 8 Париж (Франция)
Ръководител на екипа на местната служба за сигурност AD 7 Прага (Чешка република)
Крипто отговорник FG IV Париж (Франция)

Постоянен служител

Длъжност: Директор
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Административни ръководители в делегации на ЕС
Местоположение (-я): Градове извън ЕС
Краен срок:

Договорно нает служител

Длъжност: Информационни и комуникационни технологии (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по ИТ проекти
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по оперативните дейности — Подкрепа в областта на убежището
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Специалист юрист (институционални въпроси)
Местоположение (-я): Франкфурт (Германия)
Краен срок:
Длъжност: Финансов асистент
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Служител по информационни и комуникационни технологии
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Счетоводен и финансов кореспондент
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Административен асистент

Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Съветник по проекта
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Финанси (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по управление на риска
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Право (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Архитект на технически решения
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по оперативните дейности — Международно сътрудничество
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Научен сътрудник
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Асистент по комуникациите
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Политически въпроси / политики на ЕС (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по управление на програми
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Служител по управление на разполагането
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Научен сътрудник
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Изследовател (м/ж)
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия), Гел (Белгия), Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Петен (Нидерландия), Севиля (Испания)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по контрол на регистъра – Крипто пазител
Местоположение (-я): Madrid (Spain)
Краен срок:
Длъжност: Персонал, полагащ грижи за деца (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по управление на риска
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: експерт по киберсигурността
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Технически сътрудник
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Служител по сигурността на местната информация
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Служител „Операции“
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Образователни психолози (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Асистенти/Секретари
Местоположение (-я): Варшава (Полша)
Краен срок:
Длъжност: Финансов асистент
Местоположение (-я): Братислава (Словакия)
Краен срок:
Длъжност: администрация / Човешки ресурси (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител По Програма
Местоположение (-я): Букурещ
Краен срок:
Длъжност: Служител по управление на риска
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Служител по оперативните дейности — Подкрепа при приемане
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Финансов асистент
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Коректори (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по комуникацията
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Асистент по човешки ресурси - Ръководител на процеси и системи за човешки ресурси
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок: