Премини към основното съдържание

Актуални свободни позиции

Търсете в нашата база данни възможности за работа за актуални постоянни и временни длъжности, включително длъжности за договорно наети служители, стажове и командировки. Вижте страницата Категории служители, за да намерите повече информация за вида на предлаганите договори.

Моля, имайте предвид, че не всички свободни работни места в институциите на ЕС са публикувани на този сайт. 

Можете също да посетите страниците за възможности за работа на институциите и органите на ЕС, за да намерите повече информация и възможности за работа. 

Някои процедури за подбор на срочно наети и договорно наети служители могат да бъдат организирани и от самите агенции на ЕС. Свободните работни места на уебсайтовете на институциите, органите и агенциите не са отговорност на EPSO.

Други договори
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Старши служител N/A Люксембург (Люксембург)
Оператор на данни N/A Люксембург (Люксембург)
Старши служител N/A Люксембург (Люксембург)
финансист N/A Люксембург (Люксембург)
Командирован национален експерт
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Командирован национален експерт N/A Брюксел (Белгия) no deadline for application
АНАЛИЗАТОР НА БАНКОВИЯ СЕКТОР N/A Париж (Франция)
Служител на проекта - ХБРЯ и човешки фактор N/A Брюксел (Белгия)
Служител по проекта - Програми за земя N/A Брюксел (Белгия)
Служител на проекта - Медицински N/A Брюксел (Белгия)
Командирован национален експерт N/A Братислава (Словакия)
Експерт по политиките N/A Париж (Франция)
експерт по киберсигурността N/A Париж (Франция)
Командирован национален експерт N/A Брюксел (Белгия)
Командирован национален експерт N/A Любляна (Словения) no deadline for application
Стажант
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Стажове (административни профили) N/A Париж (Франция)
Стажове N/A Любляна (Словения) no deadline for application
Стажове (технически профили) N/A Париж (Франция)
Стажове (различни профили) N/A Париж (Франция)
Стажове N/A Хага (Нидерландия)
Internship N/A Талин (Естония)
Стажове (различни профили) N/A Братислава (Словакия)
Временно нает служител
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Анализатор на данни AD 7 Хага (Нидерландия)
Служител по сигурността на ИКТ AD 6 Хага (Нидерландия)
Координатор човешки ресурси (асистент) AST 3 Брюксел (Белгия)
Служител по проекта - План за развитие на способности (CDP) AD 10 Брюксел (Белгия)
Служител по програми – инфраструктура AD 7 Люксембург (Люксембург)
Лекар AD 5, AD 7 Брюксел (Белгия)
Координатор компютърни разработки AD 7 Париж (Франция)
началник на отдел AD 11 Варшава (Полша)
Служител по сигурността на ИКТ AD 5 Хага (Нидерландия)
Директор AD 14 Барселона (Испания)
Крипто отговорник FG IV Париж (Франция)
Финансов асистент AST 1, AST 3 Брюксел (Белгия)
Служител по човешки ресурси AD 6 Братислава (Словакия)
Администратор/Анализатор на данни AD 5 Париж (Франция)
Началник на звено „Сигурност“ N/A Варшава (Полша)
Началник на сектор AD 6 Будапеща (Унгария)
Старши специалист - DevSecOps & Cloud Native инженер по сигурността AD 7 Хага (Нидерландия)
Служител по финанси и бюджет AD 8 Букурещ
Началник Cектор Pесурси AD 9 Атина (Гърция)
Ръководител на екипа на местната служба за сигурност AD 7 Прага (Чешка република)
Служител по сигурността на ИКТ AD 5 Прага (Чешка република)

Постоянен служител

Длъжност: Директор
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Административни ръководители в делегации на ЕС
Местоположение (-я): Градове извън ЕС
Краен срок:

Договорно нает служител

Длъжност: Счетоводен и финансов кореспондент
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Научен експерт по събиране на епидемиологични сведения и оценка на заплахите
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Коректори (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по комуникацията
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Технически сътрудник
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Съветник по бюджет и финанси
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по сигурността на местната информация
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Секретари/деловодители (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител „Операции“
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Асистенти/Секретари
Местоположение (-я): Варшава (Полша)
Краен срок:
Длъжност: Служител по управление на риска
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Финансов асистент
Местоположение (-я): Братислава (Словакия)
Краен срок:
Длъжност: Преводачи (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Асистент по човешки ресурси - Ръководител на процеси и системи за човешки ресурси
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Управление на проект/програма (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по оперативните дейности — Подкрепа при приемане
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Финансов асистент
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Управление на сградите (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Информационни и комуникационни технологии (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по ИТ проекти
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по човешки ресурси

Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: системен инженер
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Финанси (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по оперативните дейности — Подкрепа на терен
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Експерт юрист
Местоположение (-я): Франкфурт (Германия)
Краен срок:
Длъжност: Право (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по ИТ проекти
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Административен асистент

Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Служител по проекта
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Cтарши агент - Поддръжка на политиката
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Бизнес анализатор
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Служител по оперативните дейности — Подкрепа в областта на убежището
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Специалист юрист (институционални въпроси)
Местоположение (-я): Франкфурт (Германия)
Краен срок:
Длъжност: Финансов асистент
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Служител по информационни и комуникационни технологии
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Политически въпроси / политики на ЕС (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Архитект на технически решения
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Съветник по проекта
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Анализатор
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Служител по човешки ресурси

Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Персонал, полагащ грижи за деца (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application