Премини към основното съдържание

Актуални свободни позиции

Търсете в нашата база данни възможности за работа за актуални постоянни и временни длъжности, включително длъжности за договорно наети служители, стажове и командировки. Вижте страницата Категории служители, за да намерите повече информация за вида на предлаганите договори.

Моля, имайте предвид, че не всички свободни работни места в институциите на ЕС са публикувани на този сайт. 

Можете също да посетите страниците за възможности за работа на институциите и органите на ЕС, за да намерите повече информация и възможности за работа. 

Някои процедури за подбор на срочно наети и договорно наети служители могат да бъдат организирани и от самите агенции на ЕС. Свободните работни места на уебсайтовете на институциите, органите и агенциите не са отговорност на EPSO.

Постоянен служител
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Директор AD 14 Брюксел (Белгия)
СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ AD 5 Брюксел (Белгия)
Административни ръководители в делегации на ЕС AST 4 Градове извън ЕС
Договорно нает служител
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Служител по комуникацията FG IV Брюксел (Белгия)
Служител по управление на риска N/A Люксембург (Люксембург)
Служител по ИТ проекти FG IV Брюксел (Белгия)
Служител по ИТ проекти FG IV Брюксел (Белгия)
Архитект на технически решения FG IV Брюксел (Белгия)
Служител по управление на програми FG IV Валета (Малта)
Служител по управление на разполагането FG IV Валета (Малта)
Научен експерт по събиране на епидемиологични сведения и оценка на заплахите FG IV Валета (Малта)
Технически сътрудник FG II Валета (Малта)
експерт по киберсигурността FG IV Брюксел (Белгия)
системен инженер FG IV Брюксел (Белгия)
Служител по информационни и комуникационни технологии FG III Брюксел (Белгия)
Счетоводен и финансов кореспондент FG IV Брюксел (Белгия)
Финансов асистент FG III Брюксел (Белгия)
Научен сътрудник FG IV Брюксел (Белгия)
Научен сътрудник FG IV Брюксел (Белгия)
СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ FG IV Амстердам (Нидерландия)
Специалист юрист (институционални въпроси) FG III Франкфурт (Германия)
Служител „Операции“ FG IV Валета (Малта)
Служител по оперативните дейности — Подкрепа при приемане FG IV Валета (Малта)
Служител по оперативните дейности — Подкрепа на терен FG IV Валета (Малта)
Служител по оперативните дейности — Подкрепа в областта на убежището FG IV Валета (Малта)
Служител по оперативните дейности — Международно сътрудничество FG IV Валета (Малта)
Служител по управление на риска FG IV Брюксел (Белгия)
Административен асистент
FG II Париж (Франция)
Съветник по бюджет и финанси FG IV Брюксел (Белгия)
Бизнес анализатор N/A Люксембург (Люксембург)
Асистент по човешки ресурси - Ръководител на процеси и системи за човешки ресурси FG III Люксембург (Люксембург)
Експерт юрист FG IV Франкфурт (Германия)
Финансов асистент FG III Братислава (Словакия)
Финансов асистент FG III Люксембург (Люксембург)
Служител по контрол на регистъра – Крипто пазител FG IV Madrid (Spain)
Служител по сигурността на местната информация FG IV Париж (Франция)
СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ FG IV Брюксел (Белгия)
Служител По Програма FG IV Букурещ
Служител по проекта FG III Брюксел (Белгия)
Асистент по комуникациите FG III Люксембург (Люксембург)
Съветник по проекта FG IV Брюксел (Белгия)
Асистенти/Секретари FG IV Варшава (Полша)
Финанси (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Управление на проект/програма (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Секретари/деловодители (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application

Постоянен служител

Длъжност: Административни ръководители в делегации на ЕС
Местоположение (-я): Градове извън ЕС
Краен срок:
Длъжност: Директор
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:

Договорно нает служител

Длъжност: Служител по оперативните дейности — Подкрепа при приемане
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Специалист юрист (институционални въпроси)
Местоположение (-я): Франкфурт (Германия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по информационни и комуникационни технологии
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Научен експерт по събиране на епидемиологични сведения и оценка на заплахите
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Съветник по проекта
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по ИТ проекти
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Политически въпроси / политики на ЕС (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Изследовател (м/ж)
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия), Гел (Белгия), Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Петен (Нидерландия), Севиля (Испания)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Счетоводен и финансов кореспондент
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по оперативните дейности — Подкрепа на терен
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Научен сътрудник
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ
Местоположение (-я): Амстердам (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Персонал, полагащ грижи за деца (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Архитект на технически решения
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: системен инженер
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Комуникация (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Бизнес анализатор
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Асистент по комуникациите
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Научен сътрудник
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по контрол на регистъра – Крипто пазител
Местоположение (-я): Madrid (Spain)
Краен срок:
Длъжност: Образователни психолози (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по комуникацията
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Административен асистент

Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Служител по управление на риска
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: администрация / Човешки ресурси (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител По Програма
Местоположение (-я): Букурещ
Краен срок:
Длъжност: Служител по оперативните дейности — Международно сътрудничество
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Служител по сигурността на местната информация
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Коректори (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: експерт по киберсигурността
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Асистенти/Секретари
Местоположение (-я): Варшава (Полша)
Краен срок:
Длъжност: Съветник по бюджет и финанси
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Финансов асистент
Местоположение (-я): Братислава (Словакия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по управление на разполагането
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Преводачи (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Финансов асистент
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Управление на проект/програма (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application