Премини към основното съдържание

Актуални свободни позиции

Търсете в нашата база данни възможности за работа за актуални постоянни и временни длъжности, включително длъжности за договорно наети служители, стажове и командировки. Вижте страницата Категории служители, за да намерите повече информация за вида на предлаганите договори.

Моля, имайте предвид, че не всички свободни работни места в институциите на ЕС са публикувани на този сайт. 

Можете също да посетите страниците за възможности за работа на институциите и органите на ЕС, за да намерите повече информация и възможности за работа. 

Някои процедури за подбор на срочно наети и договорно наети служители могат да бъдат организирани и от самите агенции на ЕС. Свободните работни места на уебсайтовете на институциите, органите и агенциите не са отговорност на EPSO.

Договорно нает служител
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
администрация / Човешки ресурси (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Комуникация (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Политически въпроси / политики на ЕС (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Право (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Информационни и комуникационни технологии (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Работници, изпълняващи технически задачи и задачи по административно обслужване (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Персонал, полагащ грижи за деца (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Образователни психолози (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Коректори (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Преводачи (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Управление на сградите (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Изследовател (м/ж) FG IV Брюксел (Белгия), Гел (Белгия), Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Петен (Нидерландия), Севиля (Испания) no deadline for application
Временно нает служител
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Езиков администратор AD 5 Хага (Нидерландия)
Аналитик на случаи AD 5 Хага (Нидерландия)
Анализатор на данни AD 7 Хага (Нидерландия)
Мениджър „ИТ услуги“ AD 7 Люксембург (Люксембург)
Специалист - SIRIUS EU-IRU AD 6 Хага (Нидерландия)
Специалист - Техническа поддръжка EU-IRU AD 6 Хага (Нидерландия)
Старши специалист - DevSecOps & Cloud Native инженер по сигурността AD 7 Хага (Нидерландия)
Старши специалист - Офицер за връзка на Интерпол Лион AD 7 Хага (Нидерландия)
Специалист - Експертиза и управление на заинтересованите страни AD 6 Хага (Нидерландия)
Ръководител на секретариата AD 8 Хага (Нидерландия)
Координатор компютърни разработки AD 7 Париж (Франция)
Администратор/Анализатор на данни AD 5 Париж (Франция)
икономист AD 5, AD 6, AD 7 Брюксел (Белгия)
Стратегически анализатор AD 6 Хага (Нидерландия)
Специалист - Развитие на анализ на данни и наука за данни AD 6 Хага (Нидерландия)
Архитект за решаване на проблеми в областта на общественото здраве AD 5 Валета (Малта)
Експерт по математическо моделиране AD 5 Валета (Малта)
СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ AD 7 Брюксел (Белгия)
Служител по комуникациите AD 6 Брюксел (Белгия)
Отговорник по програмата ИТ/координатор за покани AD 5 Брюксел (Белгия)
Старши научен служител AD 7 Брюксел (Белгия)
Служител по сигурността на ИКТ AD 6 Хага (Нидерландия)
Служител по сигурността на ИКТ AD 5 Хага (Нидерландия)
Началник Cектор Pесурси AD 9 Атина (Гърция)
Началник сектор Сигурност и инфраструктура AD 7 Атина (Гърция)
Специалист „Обществени поръчки“ AST 4 Дъблин (Ирландия)
Старши специалист - Интеграционен архитект, координация по архитектура и инженерство AD 7 Хага (Нидерландия)
Старши оперативен анализатор AD 7 Хага (Нидерландия)
Началник на сектор AD 10 Варшава (Полша)
Oперативен анализатор – Оперативна дирекция AD 6 Хага (Нидерландия)

Договорно нает служител

Длъжност: експерт по киберсигурността
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Технически сътрудник
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Служител по сигурността на местната информация
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Счетоводен и финансов кореспондент
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител „Операции“
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Образователни психолози (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Асистенти/Секретари
Местоположение (-я): Варшава (Полша)
Краен срок:
Длъжност: Научен експерт по събиране на епидемиологични сведения и оценка на заплахите
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Финансов асистент
Местоположение (-я): Братислава (Словакия)
Краен срок:
Длъжност: администрация / Човешки ресурси (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител По Програма
Местоположение (-я): Букурещ
Краен срок:

Временно нает служител

Длъжност: икономист
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Директор
Местоположение (-я): Барселона (Испания)
Краен срок:
Длъжност: Крипто отговорник
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Асистент по човешки ресурси

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител на секретариата
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Архитект за решаване на проблеми в областта на общественото здраве
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Специалист - Управление и поддръжка на внедряване
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Администратор в областта на ИТ
Местоположение (-я): Виго (Испания)
Краен срок:
Длъжност: Специалист - Технологии и иновативни решения
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Анализатор на данни
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Старши оперативен анализатор
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Инженер по предоставяне на услуги на Галилео
Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Краен срок:
Длъжност: Служител по сигурността на ИКТ
Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Краен срок:
Длъжност: Езиков администратор
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по сигурността на ИКТ
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Началник Cектор Pесурси
Местоположение (-я): Атина (Гърция)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител на екипа на местната служба за сигурност
Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Краен срок:
Длъжност: Личен асистент
Местоположение (-я): Франкфурт (Германия)
Краен срок:
Длъжност: Началник отдел Обслужване, Системно-инфраструктурен и охранителен инженеринг
Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител на звено „Финанси и бюджет“
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: ръководител „Човешки ресурси“
Местоположение (-я): Лисабон (Португалия)
Краен срок:
Длъжност: Администратор в областта на сигурността на инфраструктурата
Местоположение (-я): Виго (Испания)
Краен срок:
Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Старши специалист - Офицер за връзка на Интерпол Лион
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Сервизен мениджър на Галилео
Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Краен срок:
Длъжност: Служител по сигурността на ИКТ
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител сектор „Събития и протокол“
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Координатор компютърни разработки
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Специалист - SIRIUS EU-IRU
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по комуникациите
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Специалист - Експертиза и управление на заинтересованите страни
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Старши специалист - DevSecOps & Cloud Native инженер по сигурността
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: GSMC Oператорски Aналитик
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок: