Премини към основното съдържание

Актуални свободни позиции

Търсете в нашата база данни възможности за работа за актуални постоянни и временни длъжности, включително длъжности за договорно наети служители, стажове и командировки. Вижте страницата Категории служители, за да намерите повече информация за вида на предлаганите договори.

Моля, имайте предвид, че не всички свободни работни места в институциите на ЕС са публикувани на този сайт. 

Можете също да посетите страниците за възможности за работа на институциите и органите на ЕС, за да намерите повече информация и възможности за работа. 

Някои процедури за подбор на срочно наети и договорно наети служители могат да бъдат организирани и от самите агенции на ЕС. Свободните работни места на уебсайтовете на институциите, органите и агенциите не са отговорност на EPSO.

Постоянен служител
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Директор AD 14, AD 15 Люксембург (Люксембург)
Директор AD 14 Брюксел (Белгия)
Администратори в областта на отбранителната промишленост AD 7 Брюксел (Белгия)
Експерти в областта на отбранителната промишленост AD 9 Брюксел (Белгия)
Администратори в областта на космическото пространство AD 7 Брюксел (Белгия)
Експерти в областта на космическото пространство AD 9 Брюксел (Белгия)
Специалист по езици и междукултурна комуникация (конкурс, организиран от Европейския парламент) AD 5 Люксембург (Люксембург)
Директор AD 14 Люксембург
Договорно нает служител
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
докладващ служител FG IV Париж (Франция)
Съветник по проекта FG IV Франкфурт (Германия)
Cтарши агент - Адвокат по човешки ресурси FG IV Хага (Нидерландия)
Служител по информационни и комуникационни технологии — ръководител на проекти FG IV Валета (Малта)
Съветник по проекта FG IV Брюксел (Белгия)
Асистент в областта на финансите и договорите FG III Брюксел (Белгия)
Личен асистент FG IV Париж (Франция)
Служител по организиране на мероприятия FG III Франкфурт (Германия)
Служител по човешки ресурси FG IV Солун (Гърция)
Агент за поддръжка на офис FG II Хага (Нидерландия)
Асистент по управление на хоризонтални услуги FG III Рига (Латвия)
Асистент на изпълнителния директор FG III Виго (Испания)
Експерт в областта на обученията FG IV Париж (Франция)
Асистент по комуникациите FG III Любляна (Словения)
Финанси (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Управление на проект/програма (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Секретари/деловодители (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
администрация / Човешки ресурси (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Комуникация (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Политически въпроси / политики на ЕС (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Право (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Информационни и комуникационни технологии (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Работници, изпълняващи технически задачи и задачи по административно обслужване (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Персонал, полагащ грижи за деца (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Образователни психолози (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Преводачи (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Коректори (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Управление на сградите (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Изследовател (м/ж) FG IV Брюксел (Белгия), Гел (Белгия), Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Петен (Нидерландия), Севиля (Испания) no deadline for application
Временно нает служител
Длъжност Степен Местоположение (-я) Краен срок
Учен в областта на данните AST 3 Брюксел (Белгия)
Изпълнителният директор AD 14 Брюксел (Белгия)
Ръководител на секретариата AD 8 Хага (Нидерландия)
Ръководител на екип - IDATA AD 7 Парма (Италия)
Ръководител отдел AD 12 Париж (Франция)
Асистент ИТ услуг AST 3 Брюксел (Белгия)
Ръководител на Центъра за обучение и професионално развитие AD 12 Валета (Малта)
Заместник-председател и директор AD 12 Анжер (Франция)
Изпълнителният директор AD 14 Копенхаген (Дания)
Изпълнителният директор AD 14 Копенхаген (Дания)
Комуникации на ръководителя на екип AD 8 Париж (Франция)
Ръководител сектор „Приемане и уязвимост“ AD 8 Валета (Малта)
началник на отдел AD 9 Виена (Австрия)

Постоянен служител

Длъжност: Експерти в областта на космическото пространство
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Администратори в областта на космическото пространство
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Директор
Местоположение (-я): Люксембург
Краен срок:
Длъжност: Специалист по езици и междукултурна комуникация (конкурс, организиран от Европейския парламент)
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Експерти в областта на отбранителната промишленост
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Администратори в областта на отбранителната промишленост
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Директор
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Директор
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:

Договорно нает служител

Длъжност: Комуникация (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Асистент в областта на финансите и договорите
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Образователни психолози (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Експерт в областта на обученията
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: администрация / Човешки ресурси (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Cтарши агент - Адвокат по човешки ресурси
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Агент за поддръжка на офис
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Асистент по комуникациите
Местоположение (-я): Любляна (Словения)
Краен срок:
Длъжност: Коректори (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Личен асистент
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Секретари/деловодители (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Преводачи (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Асистент на изпълнителния директор
Местоположение (-я): Виго (Испания)
Краен срок:
Длъжност: Управление на проект/програма (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по информационни и комуникационни технологии — ръководител на проекти
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Управление на сградите (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Информационни и комуникационни технологии (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Асистент по управление на хоризонтални услуги
Местоположение (-я): Рига (Латвия)
Краен срок:
Длъжност: Финанси (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Право (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител по човешки ресурси
Местоположение (-я): Солун (Гърция)
Краен срок:
Длъжност: Политически въпроси / политики на ЕС (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Изследовател (м/ж)
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия), Гел (Белгия), Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Петен (Нидерландия), Севиля (Испания)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: докладващ служител
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Служител по организиране на мероприятия
Местоположение (-я): Франкфурт (Германия)
Краен срок:
Длъжност: Съветник по проекта
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Персонал, полагащ грижи за деца (CAST Permanent)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Съветник по проекта
Местоположение (-я): Франкфурт (Германия)
Краен срок:

Временно нает служител

Длъжност: Изпълнителният директор
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител сектор „Приемане и уязвимост“
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Управление на сигурността на ИКТ и мениджър на риска
Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Краен срок:
Длъжност: Изпълнителният директор
Местоположение (-я): Букурещ
Краен срок:
Длъжност: Асистент ИТ услуг
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по вътрешен контрол
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител на екип - IDATA
Местоположение (-я): Парма (Италия)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител на екипа за космическо наблюдение и проследяване (SST)
Местоположение (-я): Madrid (Spain)
Краен срок:
Длъжност: Комуникации на ръководителя на екип
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Изпълнителният директор
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител по проекта - летателна годност
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Мениджър за предоставяне на защитени комуникационни услуги
Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Краен срок:
Длъжност: ръководител „Човешки ресурси“
Местоположение (-я): Лисабон (Португалия)
Краен срок: