Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Актуални свободни позиции

Искате да работите за ЕС?

По-долу можете да разгледате няколко възможности за кариера в институциите, органите и агенциите на ЕС, включително всички процедури за подбор, управлявани от EPSO: Конкурси за постоянни служители и безсрочни процедури CAST.

Можете да търсите различни възможности за работа, като използвате нашата „търсачка“ вдясно на уебстраницата, за да намерите вашата работа за ЕС!

Моля, имайте предвид, че в раздел „свободни работни места“ по-долу ще откриете избрани възможности за работа. За пълен списък на конкретните свободни работни места трябва да посетите и страниците с работни места на институциите и органите на ЕС.

Job vacancies
Договорно нает служител
Длъжност Domain(s) Степен Institution/Agency Местоположение (-я) Краен срок
Асистент по проекта Външни отношения FG III Европейска комисия Брюксел (Белгия)
Асистент по проекта Външни отношения FG III Европейска комисия Атина (Гърция)
Секретар Европейска публична администрация FG II Европейски надзорен орган по защита на данните Брюксел (Белгия)
Специалист в областта на комуникациите Комуникация FG III (ECDC) Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията Валета (Малта)
IT Security Auditor and Data Breach Handler Информационни технологии FG IV Европейски надзорен орган по защита на данните Брюксел (Белгия)
Временно нает служител
Длъжност Domain(s) Степен Institution/Agency Местоположение (-я) Краен срок
администраторите Европейска публична администрация AD 5 Европейска комисия Брюксел (Белгия)
Ръководител на екип Европейска публична администрация AST 1 Европейска комисия Брюксел (Белгия)
координатор за вътрешен контрол Европейска публична администрация AD 5 Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) Брюксел (Белгия)
Директор на отдел „Обсерватория“ (М/Ж) Европейска публична администрация AD 10 (EUIPO) Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост Аликанте (ИСПАНИЯ)
Началник сектор „Стратегически анализ“ (RAU) Европейска публична администрация AD 10 Европейска агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX) Варшава (Полша)
Началник сектор „Анализ на трети държави“ (RAU) Европейска публична администрация AD 10 Европейска агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX) Варшава (Полша)
Началник сектор „Център за наблюдение“ (FSC) Европейска публична администрация AD 10 Европейска агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX) Варшава (Полша)
Изпълнителният директор Наука и изследвания AD 14 Съвместно предприятие „Чист водород“ Брюксел (Белгия)
Ръководител на сектор „Съдебни спорове и жалби“ Право AD 8 Агенция на Европейския съюз в областта на убежището Валета (Малта)
Служител по проекта Европейска публична администрация AD 5 Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) Валaнсиен (Франция)
генерален секретар Право N/A Съд на Европейския съюз Люксембург (Люксембург)
Специалист в областта на комуникациите Комуникация AD 6 (EUIPO) Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост Аликанте (ИСПАНИЯ)
Секретар / чиновник Помощен персонал AST-SC 2 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Люксембург (Люксембург)
Ръководител на звено „Правни услуги“ Право AD 10 (EIOPA) Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване Франкфурт (Германия)
Служител по проекта / Координация на програмата Европейска публична администрация AD 10 (EDA) Европейска агенция по отбрана Брюксел (Белгия)
Асистенти/Секретари Право AST 3 Съд на Европейския съюз Люксембург (Люксембург)
СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ Право N/A Съд на Европейския съюз Люксембург (Люксембург) no deadline for application
Командирован национален експерт
Длъжност Domain(s) Степен Institution/Agency Местоположение (-я) Краен срок
Служител в областта на надзора Икономика, финанси и статистика N/A (ЕБО) Европейски банков орган Париж (Франция)

Актуални свободни позиции

Искате да работите за ЕС?

По-долу можете да разгледате няколко възможности за кариера в институциите, органите и агенциите на ЕС, включително всички процедури за подбор, управлявани от EPSO: Конкурси за постоянни служители и безсрочни процедури CAST.

Можете да търсите различни възможности за работа, като използвате нашата „търсачка“ вдясно на уебстраницата, за да намерите вашата работа за ЕС!

Моля, имайте предвид, че в раздел „свободни работни места“ по-долу ще откриете избрани възможности за работа. За пълен списък на конкретните свободни работни места трябва да посетите и страниците с работни места на институциите и органите на ЕС.

Job vacancies

Договорно нает служител

Длъжност: Специалист в областта на комуникациите
Domain(s):
Комуникация
Institution/Agency: (ECDC) Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:

Временно нает служител

Длъжност: координатор за вътрешен контрол
Domain(s):
Европейска публична администрация
Institution/Agency: Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA)
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок: