Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Актуални свободни позиции

Искате да работите за ЕС?

По-долу можете да разгледате няколко възможности за кариера в институциите, органите и агенциите на ЕС, включително всички процедури за подбор, управлявани от EPSO: Конкурси за постоянни служители и безсрочни процедури CAST.

Можете да търсите различни възможности за работа, като използвате нашата „търсачка“ вдясно на уебстраницата, за да намерите вашата работа за ЕС!

Моля, имайте предвид, че в раздел „свободни работни места“ по-долу ще откриете избрани възможности за работа. За пълен списък на конкретните свободни работни места трябва да посетите и страниците с работни места на институциите и органите на ЕС.

Job vacancies
Договорно нает служител
Длъжност Domain(s) Степен Institution/Agency Местоположение (-я) Краен срок
Служител по управление на риска Икономика, финанси и статистика FG IV Европейска комисия Брюксел (Белгия)
Асистент по проекта Външни отношения FG III Европейска комисия Брюксел (Белгия)
Асистент по проекта Външни отношения FG III Европейска комисия Атина (Гърция)
Агент - финанси Икономика, финанси и статистика FG III (Европол) Правоприлагаща агенция на Европейския съюз Хага (Нидерландия)
Секретар Европейска публична администрация FG II Европейски надзорен орган по защита на данните Брюксел (Белгия)
Специалист в областта на комуникациите Комуникация FG III (ECDC) Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията Валета (Малта)
IT Security Auditor and Data Breach Handler Информационни технологии FG IV Европейски надзорен орган по защита на данните Брюксел (Белгия)
Временно нает служител
Длъжност Domain(s) Степен Institution/Agency Местоположение (-я) Краен срок
Езиков администратор Право AD 7 Съд на Европейския съюз Люксембург (Люксембург)
Ръководител на програми и проекти в областта на ИКТ Информационни технологии AD 5 Европейска комисия Брюксел (Белгия)
администраторите Европейска публична администрация AD 5 Европейска комисия Брюксел (Белгия)
Асистенти/Секретари Право AST 3 Съд на Европейския съюз Люксембург (Люксембург)
Администратор на ИТ приложения Информационни технологии AD 7 (EDA) Европейска агенция по отбрана Брюксел (Белгия)
Офицер по проекта - Авиация / Въздушно превъзходство Европейска публична администрация AD 10 (EDA) Европейска агенция по отбрана Брюксел (Белгия)
Ръководител на проекта – зем Европейска публична администрация AD 10 (EDA) Европейска агенция по отбрана Брюксел (Белгия)
Ръководител на проекта – иновации Наука и изследвания AD 10 (EDA) Европейска агенция по отбрана Брюксел (Белгия)
Служител по подготовката за акредитация на сигурността Европейска публична администрация AD 8 Агенция на Европейския съюз за космическата програма Прага (Чешка република)
Ръководител на екип Европейска публична администрация AST 1 Европейска комисия Брюксел (Белгия)
координатор за вътрешен контрол Европейска публична администрация AD 5 Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) Брюксел (Белгия)
Служител по политиката Европейска публична администрация AD 7 (ЕОТ) Европейски орган по труда Братислава (Словакия)
Езиков администратор Право AD 7 Съд на Европейския съюз Люксембург (Люксембург)
Асистент в управлението на уеб съдържание и контакти Комуникация AST 3 (CEDEFOP) Европейски център за развитие на професионалното обучение Солун (Гърция)
Директор на отдел „Обсерватория“ (М/Ж) Европейска публична администрация AD 10 (EUIPO) Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост Аликанте (ИСПАНИЯ)
Началник сектор „Анализ на трети държави“ (RAU) Европейска публична администрация AD 10 Европейска агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX) Варшава (Полша)
Експерт по обучение в областта на общественото здраве Наука и изследвания AD 5 (ECDC) Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията Валета (Малта)
Началник сектор „Център за наблюдение“ (FSC) Европейска публична администрация AD 10 Европейска агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX) Варшава (Полша)
Началник сектор „Стратегически анализ“ (RAU) Европейска публична администрация AD 10 Европейска агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX) Варшава (Полша)
Изпълнителният директор Наука и изследвания AD 14 Съвместно предприятие „Чист водород“ Брюксел (Белгия)
Datenschutzbeauftragter Право AD 8 Агенция на Европейския съюз в областта на убежището Валета (Малта)
Ръководител на сектор „Съдебни спорове и жалби“ Право AD 8 Агенция на Европейския съюз в областта на убежището Валета (Малта)
Служител по проекта Европейска публична администрация AD 5 Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) Валaнсиен (Франция)
СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ Право AD 5 (EU-LISA) Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие Талин (Естония)
генерален секретар Право N/A Съд на Европейския съюз Люксембург (Люксембург)
Специалист в областта на комуникациите Комуникация AD 6 (EUIPO) Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост Аликанте (ИСПАНИЯ)
Секретар / чиновник Помощен персонал AST-SC 2 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Люксембург (Люксембург)
Ръководител на звено „Правни услуги“ Право AD 10 (EIOPA) Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване Франкфурт (Германия)
Служител по проекта / Координация на програмата Европейска публична администрация AD 10 (EDA) Европейска агенция по отбрана Брюксел (Белгия)
Асистенти/Секретари Право AST 3 Съд на Европейския съюз Люксембург (Люксембург)
СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ Право N/A Съд на Европейския съюз Люксембург (Люксембург) no deadline for application
Командирован национален експерт
Длъжност Domain(s) Степен Institution/Agency Местоположение (-я) Краен срок
Служител в областта на надзора Икономика, финанси и статистика N/A (ЕБО) Европейски банков орган Париж (Франция)

Актуални свободни позиции

Искате да работите за ЕС?

По-долу можете да разгледате няколко възможности за кариера в институциите, органите и агенциите на ЕС, включително всички процедури за подбор, управлявани от EPSO: Конкурси за постоянни служители и безсрочни процедури CAST.

Можете да търсите различни възможности за работа, като използвате нашата „търсачка“ вдясно на уебстраницата, за да намерите вашата работа за ЕС!

Моля, имайте предвид, че в раздел „свободни работни места“ по-долу ще откриете избрани възможности за работа. За пълен списък на конкретните свободни работни места трябва да посетите и страниците с работни места на институциите и органите на ЕС.

 


Sorry, there are no jobs matching your search criteria at the moment. Please try using a different search term or check in the coming days for newly published job openings.