Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Актуални свободни позиции

Искате да работите за ЕС?

По-долу можете да разгледате няколко възможности за кариера в институциите, органите и агенциите на ЕС, включително всички процедури за подбор, управлявани от EPSO: Конкурси за постоянни служители и безсрочни процедури CAST.

Можете да търсите различни възможности за работа, като използвате нашата „търсачка“ вдясно на уебстраницата, за да намерите вашата работа за ЕС!

Моля, имайте предвид, че в раздел „свободни работни места“ по-долу ще откриете избрани възможности за работа. За пълен списък на конкретните свободни работни места трябва да посетите и страниците с работни места на институциите и органите на ЕС.

Job vacancies
Договорно нает служител
Длъжност Domain(s) Степен Institution/Agency Местоположение (-я) Краен срок
Асистент по проекта Външни отношения FG III Европейска комисия Атина (Гърция)
Временно нает служител
Длъжност Domain(s) Степен Institution/Agency Местоположение (-я) Краен срок
администраторите Европейска публична администрация AD 5 Европейска комисия Брюксел (Белгия)
Ръководител на екип Европейска публична администрация AST 1 Европейска комисия Брюксел (Белгия)
Правен Асистент Право AST 3 Европейска комисия Брюксел (Белгия)
Специалист в областта на комуникациите Комуникация AD 6 (EUIPO) Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост Аликанте (ИСПАНИЯ)
Ръководител на отдел – ИКТ стратегия и координация на изпълнението Информационни технологии AD 9 (Европол) Правоприлагаща агенция на Европейския съюз Хага (Нидерландия)
Ръководител на звено „Правни услуги“ Право AD 10 (EIOPA) Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване Франкфурт (Германия)
Администратор по управление на специализирани програми Европейска публична администрация AD 6 Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) Брюксел (Белгия)
HR служител – HR Compliance & Risk Management Човешки ресурси AD 5 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Люксембург (Люксембург)
Служител по обществени поръчки и договори Европейска публична администрация AD 8 (EDA) Европейска агенция по отбрана Брюксел (Белгия)
Служител по политиката - ангажираност на индустрията и политики на ЕС Европейска публична администрация AD 10 (EDA) Европейска агенция по отбрана Брюксел (Белгия)
Служител по качеството на данните Европейска публична администрация AD 6 (ЕОБХ) Европейски орган за безопасност на храните Парма (Италия)
Заместник директор и началник отдел - Индустриална стратегия и политики на ЕС Европейска публична администрация AD 13 (EDA) Европейска агенция по отбрана Брюксел (Белгия)
Специалист - КТ операции Европейска публична администрация AD 6 (Европол) Правоприлагаща агенция на Европейския съюз Хага (Нидерландия)
Ръководител на звено - ECTC - Експертиза и управление на заинтересованите страни Европейска публична администрация AD 9 (Европол) Правоприлагаща агенция на Европейския съюз Хага (Нидерландия)
Специалист - Преводач - EU Internet Referral Unit Европейска публична администрация AD 6 (Европол) Правоприлагаща агенция на Европейския съюз Хага (Нидерландия)
СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ Право N/A Съд на Европейския съюз Люксембург (Люксембург) no deadline for application
Командирован национален експерт
Длъжност Domain(s) Степен Institution/Agency Местоположение (-я) Краен срок
Служител в областта на надзора Икономика, финанси и статистика N/A (ЕБО) Европейски банков орган Париж (Франция)

Актуални свободни позиции

Искате да работите за ЕС?

По-долу можете да разгледате няколко възможности за кариера в институциите, органите и агенциите на ЕС, включително всички процедури за подбор, управлявани от EPSO: Конкурси за постоянни служители и безсрочни процедури CAST.

Можете да търсите различни възможности за работа, като използвате нашата „търсачка“ вдясно на уебстраницата, за да намерите вашата работа за ЕС!

Моля, имайте предвид, че в раздел „свободни работни места“ по-долу ще откриете избрани възможности за работа. За пълен списък на конкретните свободни работни места трябва да посетите и страниците с работни места на институциите и органите на ЕС.

 


Sorry, there are no jobs matching your search criteria at the moment. Please try using a different search term or check in the coming days for newly published job openings.