Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Начало на процеса на трансформация на ЕПСО

Новата рамка за компетентностите е одобрена

ЕПСО започна процеса на своята трансформация. Първа стъпка от дневния ред — модернизиране на рамката за компетентностите.

Изпълнението на целите на европейските институции започва с техните служители. Ето защо компетентностите на персонала трябва да бъдат максимално съобразени със задачите и ценностите на институциите. Затова е много важно служителите на всички равнища и във всички институции на ЕС, независимо от техния произход, пол, култура и функции, да притежават някои общи качества..

В това отношение от 2010 г. насам ЕПСО използва рамка за компетентностите, състояща се от 8 общи компетентности, които се проверяват на етапа на центъра за оценяване. С течение на времето обаче нуждите на институциите на ЕС се промениха. Преразглеждането на рамката за компетентностите бе предпоставка за изграждането на резерв от разнообразни таланти, който може ефективно да отговори на нуждите на институциите и отразява напредъка на съвременния пазар на труда.

В новата рамка за компетентностите се определят компетенциите, които са от съществено значение за ефективното извършване на дадена работа, и се предоставя прозрачна информация за процедурата за подбор, като се поясняват очакваните качества, които кандидатите трябва да демонстрират по време на съответните тестове в рамките на конкурса.

Компетенциите са неразделна част от процеса на подбор, тъй като те са основата на оценката на кандидатите, определяща дали са подходящи за дадена длъжностна характеристика. Те дават възможност за целенасочено набиране на персонал. Чрез тях също така се посочват ясни очаквания към потенциалните кандидати.

Моля, имайте предвид, че в допълнение към общите компетенции, за по-специализираните профили институциите на ЕС търсят кандидати, които са висококвалифицирани в своята област на компетентност. Информация за компетенциите, свързани с дадена област, както и за тестовете, с които се оценяват общите и специализираните компетенции, можете да намерите в обявлението за конкурса.

EPSO ще започне да използва в конкурсите си тази нова рамка за компетентностите от 2023 г. нататък.

Вижте новите общи компетентности за бъдещите тестове в рамките на центъра за оценяване и следете нашия уебсайт за актуална информация.