Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Резултати от подбора - Писмени преводачи с датски език

Публикуване на резултатите в EPSO профилите на кандидатите: 28/10/2021

Приблизителен брой на кандидатите, допуснати до следващия етап на процедурата за подбор: 80

Допускат се всички кандидати, които са издържали успешно теста(тестовете) и които отговарят на условията за допустимост.

Reference number: 
COM/TA/AD/01/21

Дата на актуализиране
04/11/2021 - 11:25