Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Резултати от подбора — първи етап - Юрист-лингвисти с ирландски език (GA)

Публикуване на резултатите в EPSO профилите на кандидатите: 03/03/2022

Приблизителен брой на кандидатите, допуснати до следващия етап на процедурата за подбор: 35

Допускат се всички кандидати, които са издържали успешно теста(тестовете) и които отговарят на условията за допустимост.

Reference number: 
EPSO/AD/396/21

Дата на актуализиране
08/03/2022 - 10:34