Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Резултати от подбора — първи етап - Администратори в областта на научните изследвания – Ядрени изследвания и извеждане от експлоатация

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 23/05/2019

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 247

Reference number: 
EPSO/AD/371/19 - 6

Дата на актуализиране
29/05/2019 - 10:35