Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Резултати от подбора – втори етап - Администратори по защита на евромонетите срещу фалшифициране

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 24/10/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 19

Talent Screener: без ограничение — всички отговарящи на условията кандидати са поканени в центъра за оценяване.

Reference number: 
EPSO/AD/374/19 - 5

Дата на актуализиране
05/12/2019 - 14:37