Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Окончателни резултати от конкурса - Администратори в областта на митниците

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 26/06/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 42

Минимален резултат: 113​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Reference number: 
EPSO/AD/363/18 - 1

Дата на актуализиране
01/08/2019 - 16:50