Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Окончателни резултати от конкурса - Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Асистент по визуални комуникации

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 04/06/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 35

Минимален резултат: 101​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Reference number: 
EPSO/AST/143/17 - 3

Дата на актуализиране
07/06/2019 - 14:29