Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Окончателни резултати от конкурса - Разследващи служители: разходи на ЕС, борба с корупцията

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 12/12/2017

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 25

Минимален резултат: 110​

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Reference number: 
EPSO/AD/323/16

Дата на актуализиране
28/11/2018 - 13:20