Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Окончателни резултати от конкурса - Коректори / езикови редактори – датски (DA)

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 31/07/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 5

Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса.

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Reference number: 
EPSO/AST/142/17 - DA

Дата на актуализиране
28/11/2018 - 13:20