Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Окончателни резултати от конкурса - Служители по сигурността — Техническа сигурност

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 26/02/2020

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 5

Минимален резултат: 95,5​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Reference number: 
EPSO/AD/364/19 - 2

Дата на актуализиране
26/02/2020 - 15:41