Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Окончателни резултати от конкурса - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – латвийско право

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 10/03/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 1

Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса.

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Reference number: 
EPSO/AD/369/19 - AD7

Дата на актуализиране
12/03/2021 - 15:54