Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Въоръжени служители по сигурността и охраната

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 11/11/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 40

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Reference number: 
EPSO/AST-SC/07/18 - SC 2

Дата на актуализиране
21/11/2019 - 10:43