Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори в областта на научните изследвания – Ядрени изследвания и извеждане от експлоатация

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 05/09/2019

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 63

Минимален резултат, необходим за допускане: 35​

Reference number: 
EPSO/AD/371/19 - 6

Дата на актуализиране
01/10/2019 - 15:36