Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Членове на конкурсната комисия - Администратори в областта на защитата на данните

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

KLABUNDE Achim

Заместник-председател

DOCKSEY Chris

Членове

DE LOCHT Priscilla
SABBIONI Secondo
KAPSOSIDERI Xanthi
KALLENBERGER Ute
LAKANDER Malgorzata
ROBERT Romain
PALLA Luisa
GAYREL Claire

Заместник-членове

OTERO ZAPATA Reyes
CHIRA PASCANUT Constantin
GALVEZ VIA Rafael
SZABO Laszlo
KAMPOURAKI Dina

Reference number: 
EPSO/AD/360/18

Дата на актуализиране
11/02/2019 - 10:16