Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Членове на конкурсната комисия - Въоръжени служители по сигурността и охраната - Въоръжени служители по сигурността и охраната

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Nardi, Alessio

Заместник-председател

Caruso, Massimiliano

Le Glaunec, Jean-Stéphane

Членове

Philips, Raphael

De Giorgi, Alfredo

Valsesia, Nicoletta

Marin, Constantin

Domingues Camarinha Jony

Decuyper Sebastiaan

Barham, Derek Emilio

Ortega Montero Maria del Carmen

Bellomo, Joseph

Inclan Gonzalez, Antonio

Marvona, Anna

Westberg, Lena

Заместник-членове

Goedertier, Jan Andre

Mihaela Adelina Huminic Orzu

Galvez Via Rafael

Pladet, Philippe

Mincu, lolanda Maria

Gervasoni, Sergio

Garcia-Nieto, Miguel Angel

Oscilowska, Marzena

Bilic, Danko

Reference number: 
EPSO/AST-SC/07/18 - SC 1, EPSO/AST-SC/07/18 - SC 2

Дата на актуализиране
30/09/2019 - 10:16