Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Членове на конкурсната комисия - Юрист-лингвисти с хърватски език (HR)

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Ivana Božac

Заместник-председател

Lana Kukec

Членове

Robert Bijažić

Martina Brkić

Lana Vdović

Mislav Rakuljić

Danijel Stanković

Заместник-членове

Petar Radošević

Iva Vlahek

Reference number: 
EPSO/AD/378/20

Дата на актуализиране
17/09/2020 - 12:37