Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Членове на конкурсната комисия - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – италианско право

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Celestina Iannone

Заместник-председател

Erwin Beysen

Членове

Monica Casula

Maria Lucia Peluso

Fabio Pappalardo

Заместник-членове

Liina Teras

Gianfranco Gori

Reference number: 
EPSO/AD/368/19 - AD5, EPSO/AD/368/19 - AD7

Дата на актуализиране
07/08/2019 - 14:48