Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Members of the Selection Committee - Писмени преводачи с датски език

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Ms Hannah NIELSEN

Заместник-председател

Mr Uffe NIELSEN

Членове

Ms Charlotte ANKER
Mr Lars MAAGEFELT
Mr Grzegorz OKONIEWSKI
Mr Carsten ROSENGREN-JENSEN

Заместник-членове

Mr Michael BECKER
Ms Miriam CARON MESSAN
Mr Bjorn CLASEN

Reference number: 
COM/TA/AD/01/21

Дата на актуализиране
07/06/2022 - 11:14