Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какви специални мерки мога да поискам?

В зависимост от вашето увреждане или заболяване и трудностите, които то може да предизвика при явяване на тестовете, ще поискаме от вас да информирате EPSO какъв вид мерки ще са ви полезни.

Във всеки отделен случай, като вземе предвид вашите удостоверителни документи и като използва своя експертен опит по отношение на разумните улеснения, EPSO ще ви предложи улеснения в зависимост от вида на теста, на който трябва да се явите. Затова улесненията, които ще ви бъдат предоставени в крайна сметка, може да се различават от това, което сте поискали.

Примери за възможни мерки:

  • осигуряване на достъпност
  • допълнително време за полагане на тестовете
  • текстове с уголемен шрифт или софтуер за увеличаване на екрана
  • разпечатки на брайлово писмо или брайлова клавиатура
  • адаптирано осветление
  • маси с регулируема височина
  • индивидуална помощ и много други...

Научете повече в прегледа на EPSO на възможните улеснения при тестовете за подбор.

Моля, имайте предвид, че помощните технологии не са достъпни на всички етапи от процеса на подбор. EPSO в момента работи за подобряване на своите процедури и услуги и ще продължи да анализира вашите нужди, за да ви предложи необходимите улеснения и да ви позволи да полагате тестовете при възможно най-добри условия.

ВАЖНО: при предоставянето на разумни улеснения ще се взема предвид провеждането на конкретните тестове в центровете или дистанционно.