Премини към основното съдържание

Правила на центровете за тестване Prometric

От кандидатите се изисква да се държат винаги професионално, учтиво и с уважение в помещенията на центъра за тестване. Всички тестове се наблюдават непрекъснато чрез видео- и аудиозапис, физическо присъствие на квестори и чрез прозореца за наблюдение. Администраторът на центъра за тестване (TCA — Test Center Administrator) има право да Ви отстрани от теста за нарушаване на някое от правилата на центъра за тестване, включително ако се държите по обиден начин към него или другите кандидати. Ако бъде установено, че сте нарушили някое от правилата по време на теста, TCA е длъжен да уведоми Prometric и Вашия спонсор на теста. В такъв случай Prometric — самостоятелно или съвместно с Вашия спонсор на теста — предприема необходимите по-нататъшни действия за санкциониране на Вашето поведение, които могат да доведат до анулиране на резултатите от теста Ви и/или до започването на гражданско или наказателно производство.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕСТА / СИСТЕМИТЕ ЗА ТЕСТВАНЕ

 • Системата за тестване на компютър, инструкциите, съдържанието на теста и анкетата са непубликувани, поверителни материали, собственост на Prometric и/или на Вашия спонсор на теста.
 • Съобщаването, публикуването, възпроизвеждането или предоставянето на част от теста под каквато и да е форма или с каквито и да е средства (напр. словесно, по електронен път, писмено и др.) за каквито и да е цели е строго забранено.
 • ВСЯКО възпроизвеждане или разпространяване на информация ще доведе до незабавното започване на гражданско и/или наказателно производство срещу Вас и лицата, които Ви инструктират или заговорничат с Вас.

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ / ПОЧИВКИ В ЦЕНТЪРА ЗА ТЕСТВАНЕ

 • За да държите теста, е необходимо да представите оригинален, валиден (с неизтекъл срок на действие) документ за самоличност със снимка и подпис, издаден от държавна администрация. Валидността и видът на приеманите документи за самоличност са предварително определени от Вашия спонсор на теста.
 • Преди всяко влизане в помещението за провеждане на тестове ще бъдете проверен с ръчен детектор за метал.
 • Преди всяко влизане в помещението за провеждане на тестове ще трябва да повдигнете панталоните над глезените си, да изпразните джобовете си и да ги извадите навън и да повдигнете ръкавите на ризата си над китките.
 • Ако носите очила, ще трябва да ги свалите, за да бъдат проверени за наличие на записващи устройства. Трябва да оставите в шкафчето си всички по-обемисти бижута поради опасения, че в тях могат да бъдат скрити записващи устройства.
 • По време на тестовете може да има планирани или непланирани почивки, определени от Вашия спонсор на теста. При всяко напускане на помещението за провеждане на тестове трябва да се регистрирате за напускане.
 • TCA ще ви информира за това, което е позволено по време на почивките, и по-специално дали е разрешен достъп до Вашето шкафче и до мобилни телефони и записки, съхранявани в него. Всички кандидати трябва да уведомят TCA, преди да вземат по време на почивката съхраняван в шкафчето предмет, включително лекарство. Многократните или продължителни излизания от помещението за провеждане на тестове ще бъдат докладвани на спонсора на теста.
 • След завръщането си от почивката трябва да преминете без изключение през всички проверки за сигурност, да представите валиден документ за самоличност, да се регистрирате и, ако се изисква от спонсора на теста, да предоставите пръстови отпечатъци, за да бъдете допуснат отново в помещението за провеждане на тестове.

 

Забранени предмети и поведение на кандидатите в центъра за тестване

 • В центровете за тестване на Prometric не се допускат никакви оръжия.
 • В помещението за провеждане на тестове не могат да се внасят неразрешени лични вещи. Такива вещи — списъкът не е изчерпателен — например са: връхни дрехи, шапки, храна, напитки, портмонета, куфарчета, преносими компютри, часовници, мобилни телефони, електронни устройства или технологии за носене.
 • Строго забранено е в помещението за провеждане на тестове да се внасят записки, публикувани материали и други помагала за тестовете, освен ако не са разрешени от Вашия спонсор на теста. По отношение на разрешените предмети персоналът на центъра за тестване ще се позовава на приложимите практики на клиентите.
 • Записки или електронни устройства, открити в помещението за провеждане на тестове, ще бъдат изземани от TCA.
 • В помещението за провеждане на тестове са разрешени само меки тапи за уши (без прикрепени за тях жички/нишки) и книжни кърпички, осигурени от центъра.
 • Всички материали, получени от TCA, трябва да бъдат върнати след приключване на теста. Използваната хартия за чернова трябва да бъде върната, преди TCA да предостави нова хартия за чернова по време на теста.
 • Леки части от облеклото, свалени за удобство, като пуловери, сака на костюми, шалове и др., трябва да бъдат окачени на стола на кандидата, а не да се поставят в скута му или върху мястото, на което работи. В помещението за провеждане на тестове не е позволено да се внасят връхни дрехи, като палта, полушуби, шлифери и др.
 • Строго са забранени разговорите с други кандидати в помещението за провеждане на тестове, поглеждането към техните екрани, тестови материали или записки.

 

Забележка: При конфликт разпоредбите на клиентите/спонсора на теста имат предимство пред настоящите правила.

 

Отказ от отговорност: Настоящите правила са определени от Prometric. EPSO не носи отговорност за настоящото съдържание, което може да претърпи промени.