Премини към основното съдържание

Списъци на издържалите конкурс

 

Публикувани списъци на издържалите конкурс:

Изберете списък на издържалите конкурс от менюто по-долу:

От май 2018 г. всички резервни списъци се публикуват на тази страница и на страниците на съответните конкурси. Те вече няма да бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

Всички списъци с резерви, публикувани до април 2018 г., са достъпни само на страниците на съответните конкурси и в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Удължена валидност на списъците на издържалите конкурс:

Валидността на някои списъци на издържалите организирани от EPSO текущи конкурси се удължава.

Тук ще намерите актуализирана информация за списъците с удължена валидност на издържалите конкурс. Крайният срок на тези списъци може да бъде отново удължен в бъдеще. Моля, винаги проверявайте тази страница за последните актуализации.

 

Списъци на издържалите конкурс, чиято валидност не се удължава:

Тъй като валидността на редица други списъци е удължавана неколкократно, назначаващият орган реши – след съгласуване с всички институции – да не удължава срока на тези списъци.