Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Следващи стъпки

Успешно преминалите през процедура за подбор кандидати се включват в списък на издържалите кандидати, от който европейските институции могат да набират персонал. По-долу можете да намерите повече информация за това какво се случва по-нататък.

 • Броят на служителите, наети от институциите на ЕС, е пропорционален на техния размер и функции.
 • При възникване на възможност за назначаване институциите преглеждат профилите на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати и избират онези от тях, които отговарят на техните нужди (напр. образование, професионален опит и езикови познания).
 • Може да бъдете поканен от няколко институции или служби за интервю (отнася се за списъците с резерви, които са достъпни за много институции).
 • От практически съображения от кандидатите може да бъде поискано да преминат медицински преглед преди вземането на решението за назначаване.
 • Имате право да откажете предложение, но няма гаранция, че ще получите друго предложение преди изтичането на валидността на резервния списък. 
 • В съответствие с Правилника за длъжностните лица тези от тях, които вече работят в институциите, трябва да се разглеждат преди успелите кандидати, включени в списъка на издържалите конкурс.
 • Моля, поддържайте актуални всички лични данни във вашия EPSO профил.
 • Трябва да качите вашата автобиография и да я актуализирате редовно, за предпочитане във формат Europass (чрез бутона „качване на автобиография“).
 • Не е необходимо да изпращате автобиографията си директно до институциите. Вашата автобиография, вашият паспорт на компетенциите и информацията за това кога сте на разположение са видими за институциите чрез базата данни с успешно преминалите кандидати.
 • Можете да поискате от EPSO (чрез формуляра за контакт) да бъде посочено, че не сте на разположение за определен период от време. Имайте предвид, че срокът на валидност на списъка на издържалите конкурса няма да бъде съответно удължен.
 • Ако желаете да архивирате пълно копие на досието си за кандидатстване (включително кореспонденцията с EPSO), трябва да го запазите и/или разпечатате възможно най-скоро, тъй като кореспонденцията ще остане във вашия профил само за определено време.
 • Списъкът на издържалите кандидати представлява база данни, която съдържа информация относно профила, компетенциите и възможността за постъпване на работа на всички кандидати, които са преминали успешно съответната процедура за подбор.
 • Включването в списъка на издържалите кандидати не гарантира назначаване на работа, но средно 50 % от кандидатите се наемат в рамките на 7 месеца.
 • Резервните списъци по принцип са валидни една година (три години за специалисти). Валидността им може да бъде удължена (от EPSO) в зависимост от нуждите на институциите. Решение обикновено се взема малко преди валидността на списъка да изтече и се публикува на уебсайта EU Careers.
 • Първоначалната валидност на даден списък започва от момента, в който успешните кандидати са уведомени за включването им в него. Първоначалната валидност се публикува на страницата със списъци на издържалите конкурс.
 • Евентуалното забавяне на публикуването на списъка на страницата със списъци на издържалите конкурс не оказва влияние върху самия процес на наемане на работа.
 • Ако вече сте получили официалното писмо с оферта от отдела за човешки ресурси, когато валидността на списъка изтече, вашето назначаване може да продължи.
 • В края на изпитателния срок новоназначеният служител ще бъде назначен като длъжностно лице или ще бъде освободен. ЕПСО не може да включи никого обратно в списъка на издържалите конкурс.
 • На институциите са определени квоти за кандидатите, които могат да наемат на работа от резервните списъци. Тази информация се предоставя само на EPSO и на институциите на ЕС.
 • Квотите отразяват нуждите от наемане на служители, които дадена институция има за определен период от време.
 • Набирането на служители от страна на друга институция през периода, през който квотите важат, се одобрява от съответните институции.
 • Квотата обикновено отпада три или шест месеца (за конкурсите за специалисти) след публикуването на списъка на успешните кандидати или нейната валидност може да бъде удължена с одобрението на съответните институции.
 • Системата за свободни работни места ви дава възможност да виждате свободните работни места, свързани с конкурсите, които сте издържали. Можете да кандидатствате за тези свободни работни места докато валидността на резервния списък, в който сте включен, изтече.
 • Публикуването на свободните работни места във вашия EPSO профил е отговорност на институциите на ЕС. Те решават за кои списъци да бъдат отворени определени свободни работни места.
 • Институциите не са длъжни да отварят своите свободни работни места за всички или за част от успешните кандидати.
 • Ако към вашия резервен списък се прилагат квоти, е възможно да нямате достъп до свободните работни места, докато квотите не изтекат.
 • Когато институциите публикуват свободни работни места, бутонът „Показване на свободните работни места“ ще се появи на страницата за преглед на заявленията в съответния конкурс във вашия EPSO профил. 
 • Там получавате списък на свободните работни места, като за всяко от тях е посочен код, длъжност и институцията, която го предлага.
 • Като щракнете върху свободно работно място от списъка, ще видите подробна информация за мястото, задълженията, задачите и координатите за връзка.
 • Трябва да проверявате вашия EPSO профил редовно, тъй като институциите могат да качват свободни работни места по всяко време и само за ограничен период на кандидатстване. Няма да бъдете уведомяван автоматично, когато се публикуват нови свободни работни места. 
 • Ако кандидатствате за свободно работно място, моля, уверете се, че отговаряте на условията за допустимост, че вашата автобиография е актуална и че посочвате съответния конкурс във вашето мотивационно писмо.
 • Моля, имайте предвид, че за някои свободни работни места може да виждате известията, които се отнасят за категорията на вашия резервен списък (напр. AST-SC, AST или AD), но да нямате право да кандидатствате. Например, ако мястото е за степен AST3, а вие сте включен в списъка с резерви на степен AST1, тогава няма да отговаряте на условията.
 • Ако имате въпроси относно вашата допустимост или всяка друга информация, свързана със свободната длъжност или с процедурата по наемане на работа, моля, свържете се със съответната наемаща служба, като използвате данните за контакт в обявлението за свободна длъжност.
 • Моля, изпратете вашата кандидатура само до наемащата институция, а не до EPSO, тъй като наемането на работа се извършва пряко от институциите.
 • На уебсайта Europa можете да намерите общ преглед на всички институции, организации и агенции на ЕС.
 • Можете да разгледате списъка на институциите на ЕС, за които EPSO подбира служители, и връзките към техните страници за набиране на персонал за повече информация.
 • Ако имате въпроси за определена свободна длъжност, моля, свържете се с набиращата персонал служба, като използвате данните за контакт, посочени в обявлението за свободната длъжност.
 • Можете също така да се свържете с нас, ако имате допълнителни въпроси за следващите етапи или относно възможностите ви за започване на работа.

Обърнете внимание, че Обявлението за конкурс и Правилата, приложими към конкурсите на общо основание, определят правната рамка за всяка процедура за подбор. Тази страница има за цел само да предостави допълнителни насоки.