Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Александра К., програмен мениджър

picture of Alexandra

През 2019 г. се присъединих към Европейската комисия като служител по политиките в ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“. Работя в географски отдел, което означава, че следвам и наблюдавам конкретна държава, в моя случай Швеция. Други колеги в моя отдел следят развитието в Италия и Дания.

Работата ми е много разнообразна и изпълнена с предизвикателства. Тя включва комбинация от политическа работа (с насоченост върху заетостта и социалните въпроси в рамките на европейския семестър) и управление на програмата на Европейския социален фонд в Швеция.

Основният работен език в моята генерална дирекция е английският, но тъй като работата ми е свързана със Швеция, работя и на шведски език. Други колеги също работят на съответните езици на държавите, които наблюдават, моят отдел е доста многоезичен!

Имам магистърска степен по право от Стокхолмския университет. Преди да започна работа в Европейската комисия, работих в неправителствена организация в Брюксел, занимаваща се със застъпничество и провеждане на кампании.