Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Йоханес Б., служител по политиките

picture of Johannes

Аз съм експерт по основни права и историк по професия. Работя за Европейската комисия от 2015 г., преди това като заместник-координатор по борбата с антисемитизма, а сега като ръководител на програми за финансиране във връзка с ценностите на ЕС, основните права и европейската памет за миналото.

Започнах кариерата си в ГД „Образование и култура“ в кабинета на заместник генералния директор. През последните 6 години в Европейската комисия работих в няколко различни отдела — например отдела за политика за младежта в ГД „Образование и култура“ и отдела за политиката в областта на убежището в ГД „Миграция и вътрешни работи“.

Работата ми е много разнообразна — от представяне на финансирането от ЕС пред организации на гражданското общество и министерства до създаване на нови механизми за финансиране в помощ на работата, свързана с борбата с расизма, дискриминацията и антисемитизма, както и осигуряването на тясно съответствие между нашите политически приоритети в областта на равнопоставеността и подкрепата, която можем да дадем на заинтересованите страни.

По време на обучението си по еврейска история в университета „Лудвиг-Максимилиан“ в Мюнхен прекарах една академична година като научен сътрудник в Еврейския университет в Йерусалим. Имам и магистърска степен по европеистика от Колежа на Европа във Варшава (Натолин). Участвам активно в най-голямото проевропейско младежко движение — „Млади европейски федералисти“, в което бях бивш председател на комисията по външни работи. Участник съм в Американския съвет към Конференцията на младите лидери на Германия и съм член на неговата работна група по въпросите на многообразието, равнопоставеността и приобщаването.