Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Съвет на Европейския съюз — задължителни неплатени стажове

Начало на процедурата за кандидатстване
29/08/2022
Краен срок
27/09/2022 12:00
Местоположение (-я): 
Брюксел (Белгия)

Институция/агенция

В зависимост от нуждите на службата, ежедневната работа на стажанта по принцип е равностойна на работата на младшите служители на позиция администратори в началото на тяхната кариера, например подготовка на заседания и изготвяне на протоколи, участие в заседания на Корепер и подготвителни органи на Съвета, проучвания във връзка с определен проект, превод на документи, съставяне на документи, изготвяне на доклади. Стажантите ще бъдат поканени да участват в програма за обучение, която включва посещения и конференции в други институции на ЕС в Брюксел, Люксембург и Страсбург.

Кой може да кандидатства: Тези стажове са предназначени за студенти трета, четвърта или пета година, които са граждани на ЕС и които трябва да преминат задължителен стаж като част от своя образователен курс.

Продължителност: 2—5 месеца

Заплащане: Не. Възстановяване на пътни разноски. Карта за намаление в ресторанта на Генералния секретариат на Съвета. Здравна застраховка/застраховка срещу злополука.

Начални дати:

  • - 1 февруари (период на кандидатстване около септември/октомври — проверете отново тогава за окончателните дати)
  • - 1 септември (период на кандидатстване около февруари/март — проверете отново тогава за окончателните дати).