Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Съвет на Европейския съюз — Програма за позитивни мерки за стажанти с увреждания

Начало на процедурата за кандидатстване
29/08/2022
Краен срок
27/09/2022 12:00
Местоположение (-я): 
Брюксел (Белгия)

Институция/агенция

В зависимост от нуждите на службата, ежедневната работа на стажанта по принцип е равностойна на работата на младшите служители на позиция администратори в началото на тяхната кариера, например: подготовка на заседания и изготвяне на протоколи, участие в заседания на Корепер и подготвителни органи на Съвета, проучвания във връзка с определен проект, превод на документи, съставяне на документи, изготвяне на доклади. Стажантите ще бъдат поканени да участват в програма за обучение, която включва посещения и конференции в други институции на ЕС в Брюксел, Люксембург и Страсбург.

Кой може да кандидатства: Тези стажове са запазени за висшисти или студенти трета, четвърта или пета година, които са граждани на ЕС и имат признато увреждане.

Продължителност: 5 месеца

Заплащане: Да. 1220,78 евро на месец, възстановяване на пътни разноски и карта за намаление в стола на Генералния секретариат на Съвета. При наличие на надлежна обосновка стажантите с увреждания могат да получават допълнителна сума, която може да достигне половината от стипендията за стаж.

Начални дати:

  • 1 февруари (период на кандидатстване около септември/октомври — проверете отново тогава за окончателните дати).
  • 1 септември (период на кандидатстване около февруари/март — проверете отново тогава за окончателните дати).