Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Стажове

Начало на процедурата за кандидатстване
28/04/2019
Краен срок
no deadline for application
Местоположение (-я): 
Любляна (Словения)

Стажантската програма е насочена главно към младите висшисти, без да се изключват лицата, които в рамките на обучение през целия живот наскоро са завършили висше образование и са в началото на нова професионална кариера.

Кой може да кандидатства:

  • Граждани на държава от Европейския съюз, които са навършили 18 години.
  • Кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование и е удостоверена с диплома (която е издадена в държава – членка на ЕС, или за която е издадено удостоверение за еквивалентност от орган на държава членка), когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години.
  • Кандидатите не трябва да са провеждали или да провеждат какъвто и да е стаж в институция или орган на Европейския съюз или да са работили или работят в институция или орган на Европейския съюз.

Продължителност: 6 месеца

Заплащане: Да. 600 евро месечно заплащане и 350 евро за квартирни разходи.

Начални дати: 1 септември или 1 март.