Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Стажове

Местоположение (-я): 
Хага (Нидерландия)

Съществуват приблизително 14 възможности за стаж годишно в различните правни и административни области, които са от значение за Агенцията, като например: работа по казуси, секретариат на мрежата на GEN / съвместните екипи за разследване (СЕР) / Европейската съдебна мрежа (EJN), управление на данни, комуникации, корпоративни въпроси, финансови въпроси, човешки ресурси, организиране на прояви, ИТ и административно право.

Кой може да кандидатства: Лица с висше образование, които са граждани на държава членка или на страна кандидатка. Кандидатите трябва да владеят добре английски език (най-малко ниво B2) като работен език на Евроюст.

Продължителност: 5 месеца

Заплащане: Да. Приблизително 1200 евро на месец

Начални дати: март и октомври